JKF/KFA Prijs 2018

Prijswinnaar KFA JKF prijs 2018 Jelle1Tijdens het JKF/ KFA congres 2018 op vrijdag 9 maart in de Arminiuskerk in Rotterdam werd de prijs van € 50.000 voor het meest originele idee ten behoeve van de doelgroep van het JKF en KFA uitgereikt aan het project Beeldtaal! van Stichting Com in Beeld.
Rebecca Donkersloot, Jelle van Kleef en Niels Vermeule onder leiding van Mascha Legel namen de prijs in ontvangst uit handen van de voorzitters van JKF-Kinderfonds en Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting. Helaas ontbrak Lars Schuurman vanwege ziekte.

Het team van Com in Beeld was vandaag ook aanwezig om de hele dag vast te leggen op film. Zodra deze film beschikbaar is wordt deze via social media verspreid.

Beeldtaal! Verhalen vertellen als je moeilijk kunt spreken

Communiceren is het fundament van taalontwikkeling, participatie en persoonlijke ontwikkeling, in de klas, thuis, in de maatschappij en op sociale media. Wanneer je moeilijk of niet kan spreken, zgn. Complex Communication Needs (CCN) hebt, is contact maken met een ander (participatie) en een conversatie voeren (communicatie) een grote uitdaging. Een persoonlijk verhaal vertellen of informatie overbrengen, kost de verteller met CCN vaak veel tijd en energie. Daarom is het heel belangrijk dat jongeren met CNN kunnen beschikken over beelden als aanvulling op de huidige  communicatiemiddelen .Kinderen en jongeren communiceren immers steeds meer met beeld op bijvoorbeeld facebook, instagram en op YouTube met persoonlijk vlogs.

Film als Ondersteunde Communicatie (FaOC) methode

Vanuit die achtergrond is de Film als Ondersteunde Communicatie (FaOC) methode ontwikkeld voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks spreken door een lichamelijke beperking of ziekte. De kern van de methode is dat kinderen en jongeren zelf een film maken, een zgn. Persoonlijk Visueel Stoygram (PVS). De kinderen en jongeren filmen en monteren zelf, vanuit hun eigen perspectief. De zelfgemaakte film wordt ingezet als Ondersteunde Communicatie bij het vertellen van verhalen

Wat is het probleem?

Om zelf te kunnen filmen en monteren is het, voor kinderen en jongeren met een (zeer) slechte hand en/of arm motoriek, noodzakelijk om met een configuratie (maatwerk toepassing) van verschillende technologieën te gaan werken.

Reguliere audiovisuele middelen als een Ipad, mobiele telefoon (voor film), computer met (gratis) film-editing software, of een (vlog) camera kunnen meestal niet (automatisch) geïntegreerd worden met een rolstoel-joystick, spraakcomputer, eygaze (met ogen), of knop-aansturing. Hoe kunnen we deze mooie “reguliere” audiovisuele media technologie ook toegankelijk maken voor kinderen en jongeren met een (zeer) slechte handmotoriek zodat zij, net als hun leeftijdsgenoten, verhalen kunnen vertellen in beeld en woord? Dat kan door technische aanpassingen, zg. configuraties , aan de i-pads, camera's en  telefoons te ontwikkelen zodat deze groep, ondanks de beperking aan hun handen, de apparatuur toch kan bedienen.

Beoogde opbrengsten

Door het ontwikkelen van drie audiovisuele proef-configuraties vergroten we 1) de toegankelijkheid van reguliere audiovisuele middelen voor mensen met een (zeer) slechte handmotoriek, en 2) de inzet van audiovisuele communicatie technologie (FaOC) door kinderen en jongeren die niet of nauwelijks spreken zodat zij meer verhalen kunnen gaan vertellen en meer kunnen gaan participeren, in het dagelijks leven en op sociale media.

De opbrengst : o.a. minstens 3 audiovisuele proef-configuraties om “zelfstandig” te kunnen filmen, monteren en verhalen te kunnen vertellen in beeld en woord. De verwachting is dat elke configuratie, om zelfstandig te kunnen filmen en monteren, de oplossing is voor veel meer doelgroepen die een (zeer) slechte handmotoriek hebben. 

CONTACTINFORMATIE

JKF Kinderfonds
Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem
telefoon: 026-3526981 
email: projecten@jkfkinderfonds.nl

Image