Doelgroep JKF Kinderfonds

20180070 WaaghalzenHet JKF Kinderfonds richt zich puur op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met stoornissen in het bewegingssysteem, waarbij ook de tekorten op de andere domeinen worden meegenomen.

Het JKF Kinderfonds verstrekt subsidie voor projecten en wetenschappelijk onderzoek op alle niveaus van de ICF-CY, mits er een directe relatie met het functioneren van kinderen op activiteiten en participatie niveau gelegd wordt. Op het niveau van lichaamsfuncties en –structuren gaat dit bijvoorbeeld over spierkrachttraining en spasticiteitbehandeling, orthesiologie en prothesiologie.

Er wordt subsidie verstrekt voor activiteiten en participatie. Op het niveau van activiteiten kan het gaan om het aanleren van vaardigheden en compensatie met hulpmiddelen zoals rolstoelgebruik. Op het niveau van participatie is het JKF Kinderfonds gericht op faciliteren en stimuleren, bijvoorbeeld in sport, spel, onderwijs, studie, scholing, arbeidstoeleiding, dagbesteding en de (aangepaste) inrichting van gezamelijke woonruimtes.

Daarnaast worden interventies gericht op opvoedings- en gedragsvragen bij kind en gezin, voorlichting, kennisverwerving en hulp gesubsidieerd.

Autonomie, zelfstandig wonen en werken/ dagbesteding zijn belangrijke onderwerpen.

De diagnosegroepen betreffen onder meer: Cerebrale Parese (CP), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Spina Bifida en andere vormen van dwarslaesies, neuromusculaire aandoeningen, reductiedefecten en amputaties, skeletdysplasieën, arthrogryposis multiplex congenita, obstetrisch plexus brachialis letsel en andere perifere zenuwletsels en developmental coordination disorder (DCD).

Er wordt geen subsidie verstrekt voor orgaandiagnoses, oncologie, hartproblemen, Cystic Fibrosis ,fundamenteel onderzoek en dierproeven onderzoek.CONTACTINFORMATIE

JKF Kinderfonds
Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem
telefoon: 026-3526981 
email: projecten@jkfkinderfonds.nl

Image