zeilbootHet JKF Kinderfonds zet zich al sinds 1900 vanuit Arnhem in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. JKF Kinderfonds is begonnen als eerste kinderrevalidatiecentrum in Nederland en financiert nu participatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. Wij doen dit in samenspraak met organisaties die zich inzetten voor deze groep kinderen en hun vertegenwoordigers. Een zorgvuldige beoordeling van de projecten staat hierbij voorop.

SGF
Het JKF Kinderfonds is lid van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).

FIN
Het JKF Kinderfonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

ANBI
Het JKF Kinderfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI).

KvK
Het JKF Kinderfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41050912.

Over JKF Kinderfonds

AVG

Het bestuur van het JKF Kinderfonds heeft een privacy beleid vastgesteld. Via deze link kunt u dit inzien.

Wat doet het JKF Kinderfonds

Op eigen initiatief en op aanvraag ontwikkelt en ondersteunt het JKF Kinderfonds wetenschappelijk onderzoek en projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van kinderrevalidatie of participatie zoals arbeid, arbeidstoeleiding, onderwijs, aangepast wonen, sport, schoolreizen en schoolkampen, muziek, cultuur en vrije tijd. Voor informatie over de voorwaarden waaraan een projectaanvraag dient te voldoen klikt u op Aanvragen bijdrage.

Spionage Idefix

Organisatie JKF Kinderfonds

 

Bestuur

Dhr. mr. G.H. Jalink (voorzitter)
Dhr. B.H.G.M. van de Loo (penningmeester)
Dhr. ir. R. van de Beek (secretaris)
Dhr. dr. J.W. Bonenkamp (bestuurslid)

Bureau

Mw. drs. C.A.M. Hanselaar - van Loevezijn (directeur)
Mw. C.A.C. den Uijl (projectadviseur)
(Beiden parttime. Totaal 1,32 fte.)

Adviescommissie Projecten

Dhr. dr. J.W. Bonenkamp (voorzitter)
Dhr. S. Berdenis van Berlekom (namens Stg. Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting)
Dhr. B. Beuving
Dhr. dr. J. van der Burg
Mw. D. Delfing
Mw. dr. J.E.M. Hartman (namens Stg. Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting)
Dhr. dr. D. Steenbeek

Adviescommissie Financiën

Dhr. B.H.G.M. van de Loo (voorzitter)
Dhr. drs. H.A. Doek
Dhr. drs. C.W. van Zuijlen

Adviescommissie Vastgoedbezit

Dhr. mr. G.H. Jalink (voorzitter)
Dhr. drs. ir. C.A.M. de Boo
Dhr. H. Hanekamp
Dhr. B.H.G.M. van de Loo

Financieel adviseur

Mw. I. ten Voorde BA

Beschermvrouwe

H.K.H. Prinses Beatrix

Comité van Aanbeveling

Dhr. mr. Pieter Klapwijk (voormalig Notaris)
Mw. Rita Kok (Weefkunstenares)
Mw. Pauline Krikke (Burgemeester van Den Haag, Oud Burgemeester van Arnhem, oud Algemeen Directeur Scheepvaartmuseum, lid Eerste Kamer)
Dhr. dr. Jan Terlouw (Fysicus, Schrijver en voormalig Voorman D66, Minister van Economische Zaken, Vicepremier, Senator Eerste Kamer en Commissaris van de Koningin in Gelderland)
Dhr. drs. Eeke van der Veen (Oud Lid Tweede Kamer PvdA, Voorzitter Zorgbelang Nederland)
Dhr. Hans Wiegel (voormalig Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, voormalig Voorman VVD, Senator Eerste Kamer en Commissaris van de Koningin in Friesland)

Ambassadeurs

Dhr. Jan des Bouvrie (Interieurarchitect)
Mw. Rebecca Donkersloot (Eerste Spastische Cameravrouw en Vlogger)
Mw. Judith Dubois (Kunstenares)

Samenwerkingsverbanden

Het JKF Kinderfonds werkt graag en veel samen met uitvoerende organisaties in het veld ten behoeve van haar doelgroep.
Ook met collegafondsen zoals o.a. Kinderrevalidatiefonds Adriaan Stichting en de Cornelia-Stichting wordt vaak samengewerkt. De administratie van een gezamenlijk project wordt bij deze projecten door het JKF Kinderfonds namens alle fondsen afgehandeld, waardoor het beschikbare geld efficienter besteed wordt.

KFA logo jpg
Cornelia Stichting web klein

 

Geschiedenis

johanna van nessHet JKF Kinderfonds is een voortzetting van de Johanna Stichting. De Johanna Stichting werd opgericht in december 1900 als Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland. Deze vereniging stelde zich ten doel 'het verplegen, opvoeden, ontwikkelen en behandelen, benevens het geven van ambachtsonderwijs aan gebrekkige kinderen in Nederland door het opnemen van dergelijke kinderen in uitsluitend hiervoor ingerichte tehuizen. De oprichters waren dr. Renssen (chirurg te Arnhem), Ds. Disselhoff (predikant-directeur van het Diaconessenhuis te Arnhem) en moeder en naamgever van de Stichting Johanna van Ness. (besturend zuster van het Diaconessenhuis te Arnhem)

De statutaire doelstelling van het JKF Kinderfonds is het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben om kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren een volwaardige plaats in de maatschappij te geven.

Op 26 en 27 november 1962 presenteerde Arie Klapwijk (geneesheer-directeur van de Johanna Stichting) samen met Mies Bouwman de 23 uur durende televisie-uitzending van de inzamelingsactie Open het Dorp, welke ruim 21 miljoen gulden bijeen bracht voor de bouw van Het Dorp.

Klapwijk was tot mei 1964, toen het administratiegebouw gereed kwam, waarnemend directeur van Het Dorp. Hij legde deze functie neer om zich weer te richten op zijn medische en leidinggevende taken bij de Johanna Stichting.

Mies Bouwman is tot haar overlijden in 2018 lid van het Comité van Aanbeveling van het JKF Kinderfonds geweest.

Gedragscode

Het JKF Kinderfonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en volgt de gedragscode.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van het bestuur vindt plaats op basis van de vrijwilligersvergoeding, zijnde maximaal € 1.500 per jaar.
Voor een gedetailleerd inzicht in de kosten kunt u het financiële deel van het jaarverslag 2016 raadplegen.

Het JKF Kinderfonds volgt de CAO-ziekenhuizen en het personeel is conform deze CAO ingeschaald.

Meerjarenbeleidsplan

Het actuele meerjarenbeleidsplan kunt u hier downloaden.

Meerjarenbeleidsplan JKF Kinderfonds (pdf)

Jaarverslag JKF Kinderfonds

Het jaarverslag kunt u hier downloaden:

Jaarverslag 2018 

Prijswinnaar KFA JKF prijs 2018 Jelle1

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl