zeilbootHet JKF Kinderfonds zet zich al sinds 1900 vanuit Arnhem in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. JKF Kinderfonds is begonnen als eerste kinderrevalidatiecentrum in Nederland en financiert nu participatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. Wij doen dit in samenspraak met organisaties die zich inzetten voor deze groep kinderen en hun vertegenwoordigers. Een zorgvuldige beoordeling van de projecten staat hierbij voorop.

Aanvraag.nl
Deze website is bedoeld voor organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking en is het startpunt voor het indienen van aanvragen voor een bijdrage bij de kinderfondsen die samenwerken in aanvraag.nl.

SGF
Het JKF Kinderfonds is lid van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).

FIN
Het JKF Kinderfonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

ANBI
Het JKF Kinderfonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

KvK
Het JKF Kinderfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41050912.

Over JKF Kinderfonds

Wat doet JKF

Op eigen initiatief en op aanvraag ontwikkelt en ondersteunt het JKF Kinderfonds wetenschappelijk onderzoek en projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van revalidatiezorg, werken, onderwijs en vrije tijd. Voor informatie over de voorwaarden waaraan een projectaanvraag dient te voldoen klikt u op Aanvragen bijdrage.

Organisatie

Het JKF Kinderfonds streeft naar een zo professioneel en efficiënt mogelijke organisatie.

Doorlichting van de organisatie heeft ertoe geleid dat het JKF Kinderfonds in 2016 het werkproces verder geautomatiseerd heeft en het personeelsbestand verminderd heeft met 0,66 fte. De organisatie kent nu nog drie personeelsleden, samen 2 fte.

Bestuur

Dhr. mr. G.H. Jalink (voorzitter)
Dhr. drs. J.M.T. Prenger (penningmeester)
Dhr. ir. R. van de Beek (secretaris)
Dhr. dr. J.W. Bonenkamp (bestuurslid)

Bureau

Mw. drs. C.A.M. Hanselaar - van Loevezijn (directeur)
Mw. M.A.H.C. Eding (management assistent)
Mw. C.A.C. den Uijl (projectadviseur)
(Allen parttime. Totaal 2 fte.)

Adviescommissie Projecten

Dhr. dr. J.W. Bonenkamp (voorzitter)
Dhr. B. Beuving
Dhr. dr. J. van der Burg
Mw. D. Delfing
Dhr. dr. M.A. Echteld (namens St. Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting)
Mw. prof. dr. M.W.G. Nijhuis - van der Sanden
Dhr. dr. D. Steenbeek

Adviescommissie Financiën

Dhr. drs. J.M.T. Prenger (voorzitter)
Mw. drs. W.P.A. Pieters - Wouters
Dhr. drs. H.A. Doek
Dhr. drs. C.W. van Zuijlen

Adviescommissie Vastgoedbezit

Dhr. mr. G.H. Jalink (voorzitter)
Dhr. drs. J.M.T. Prenger
Dhr. drs. ir. C.A.M. de Boo
Dhr. H. Hanekamp

Beschermvrouwe

H.K.H. Prinses Beatrix

Comité van Aanbeveling

Mw. Mies Bouwman (voormalig TV-Presentatrice, bekend van de tv-actie 'Open het Dorp')
Dhr. mr. Pieter Klapwijk (voormalig Notaris)
Mw. Rita Kok (Weefkunstenares)
Mw. Pauline Krikke (Burgemeester van Den Haag, Oud Burgemeester van Arnhem, oud Algemeen Directeur Scheepvaartmuseum, lid Eerste Kamer)
Dhr. dr. Jan Terlouw (Fysicus, Schrijver en voormalig Voorman D66, Minister van Economische Zaken, Vicepremier, Senator Eerste Kamer en Commissaris van de Koningin in Gelderland)
Dhr. drs. Eeke van der Veen (Oud Lid Tweede Kamer PvdA, Voorzitter Zorgbelang Nederland)
Dhr. Hans Wiegel (voormalig Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, voormalig Voorman VVD, Senator Eerste Kamer en Commissaris van de Koningin in Friesland)

Ambassadeurs

Dhr. Jan des Bouvrie (Interieurarchitect)
Mw. Judith Dubois (Kunstenares)
Rebecca Donkersloot (Cameravrouw, vlogger)

Partners

Het JKF Kinderfonds werkt graag en veel samen met uitvoerende organisaties in het veld ten behoeve van haar doelgroep.
Ook met collegafondsen wordt veel samengewerkt. Daardoor wordt het beschikbare geld efficienter besteed.

Het JKF Kinderfonds werkt met het Revalidatiefonds, VSBfonds, Kansfonds en NSGK voor het gehandicapte kind samen in aanvraag.nl.

Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting
Cornelia-Stichting

Geschiedenis

johanna van nessHet JKF Kinderfonds is een voortzetting van de Johanna Stichting. De Johanna Stichting werd opgericht in december 1900 als tehuis voor gebrekkigen en mismaakten. Een van de oprichtsters en naamgever van de Stichting is Johanna van Ness.

De statutaire doelstelling van het JKF Kinderfonds en de Johanna Stichting is het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben om kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren tot de leeftijd van 25 jaar een volwaardige plaats in de maatschappij te geven.

Op 26 en 27 november 1962 presenteerde Arie Klapwijk, de toenmalige Geneesheer-Directeur van de Johanna Stichting, samen met Mies Bouwman de 23 uur durende televisie-uitzending van de inzamelingsactie Open het Dorp, welke ruim 21 miljoen gulden bijeen bracht voor de bouw van Het Dorp. Klapwijk was tot mei 1964, toen het administratiegebouw gereed kwam, waarnemend directeur van Het Dorp. Hij legde deze functie neer om zich weer te richten op zijn medische en leidinggevende taken bij de Johanna Stichting.

Gedragscode

Het JKF Kinderfonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en volgt de gedragscode.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van het bestuur vindt plaats op basis van de vrijwilligersvergoeding, zijnde maximaal € 1.500,- per bestuurslid per jaar.
Voor een gedetailleerd inzicht in de kosten kunt u het financiële deel van het jaarverslag 2015 raadplegen.

Het personeel volgt de CAO-ziekenhuizen en is conform ingeschaald.

Meerjarenbeleidsplan

Het actuele meerjarenbeleidsplan kunt u hier downloaden.

Meerjarenbeleidsplan JKF Kinderfonds (pdf)

Jaarverslag

jaarverslagHet jaarverslag van 2016 kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2016

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: info@johanna.org