VRA

Aan de slag met participatie!

Het middagprogramma is een interactief symposium voor iedereen die betrokken is, of betrokken wil zijn bij het ontwikkelen van een kennisnetwerk in de kinderrevalidatie.
De insteek is iedereen bij elkaar brengen, inspireren met goede voorbeelden die breed aansprekend zijn en vooral aan de slag gaan met het idee van een landelijk kennisnetwerk met als doel onderzoek te stimuleren om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren met ontwikkelingsbeperkingen opgroeien tot gezonde en gelukkige mensen die volwaardig participeren in de maatschappij.  

CONTACTINFORMATIE

JKF Kinderfonds
Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem
telefoon: 026-3526981 
email: projecten@jkfkinderfonds.nl

Image