Over de kinderen

Kinderen met een beperking willen gewoon deelnemen aan de samenleving. Meedoen. Zelf keuzes maken en samen met leeftijdsgenoten spelen, sporten, dansen, leren, wonen en werken. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarbij is hulp nodig. Voor de verbetering en vernieuwing van de behandeling van aandoeningen. Voor de verbetering van zorg en onderwijs om de kinderen en jongeren te stimuleren en uit te dagen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Maar ook voor de extra kosten van het gewoon meedoen.

Doelstellingen

Het JKF Kinderfonds ondersteunt projecten en wetenschappelijk onderzoek van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen.

Hierbij zijn er twee aandachtsgebieden:

Projectresultaten

Mede door de bijdrage van het JKF Kinderfonds is de kinderrevalidatie in Nederland de laatste jaren meer gericht op het meedoen in de samenleving. Er is meer aandacht voor de overgangsfase van kind naar volwassene en voor de rol van het gezin.

De afstemming van zorg en onderwijs voor kinderen met een lichamelijke beperking is verbeterd.

En veel kinderen hebben plezier gehad op vakanties en bij sportieve en culturele evenementen.

CONTACTINFORMATIE

JKF Kinderfonds
Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem
telefoon: 026-3526981 
email: projecten@jkfkinderfonds.nl

Image