Participatieprojecten

Het JKF Kinderfonds verstrekt bijdragen voor activiteiten en participatie.

Op het niveau van activiteiten kan het gaan om het aanleren van vaardigheden en compensatie met hulpmiddelen zoals rolstoelgebruik. Op het niveau van participatie is het JKF Kinderfonds gericht op faciliteren en stimuleren, bijvoorbeeld in sport, spel, onderwijs, studie, scholing, arbeidstoeleiding en dagbesteding.
Daarnaast worden interventies gericht op opvoedings- en gedragsvragen bij kind en gezin, voorlichting, kennisverwerving en hulp ondersteund. Autonomie, zelfstandig wonen en werken/dagbesteding zijn belangrijke onderwerpen.

De diagnosegroepen betreffen onder meer: cerebrale parese, niet aangeboren hersenletsel, spina bifida en andere vormen van dwarslaesies, neuromusculaire aandoeningen, eductiedefecten en amputaties, skeletdysplasieën, arthrogryposis multiplex congenita, obstetrisch plexus brachialis letsel en andere perifere zenuwletsels en developmental coordination disorder.

Afwijzing i.v.m. doelstelling

Er wordt geen bijdrage verstrekt voor orgaandiagnoses, oncologie, hartproblemen, cystic fibrosis,  fundamenteel onderzoek en dierproefonderzoek. Ook worden geen bijdragen verstrekt voor het inrichten en aanleggen van schoolpleinen en (speel)tuinen, bouw, verbouw en renovatie, exploitatie- en overheadkosten, aankoop van onroerend goed, projecten met een religieus of politiek doel of projecten die in het buitenland worden uitgevoerd.

Doelstellingen

 • Wetenschappelijk onderzoek

  Het JKF Kinderfonds verstrekt bijdragen aan projecten en wetenschappelijk onderzoek op alle niveaus van de ICF-CY, mits er een directe relatie met het functioneren van kinderen op activiteiten- en participatieniveau gelegd wordt.

  Op het niveau van lichaamsfuncties en -structuren gaat dit bijvoorbeeld over spierkrachttraining en spasticiteitsbehandeling, orthesiologie en prothesiologie.

  Voor aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek en voor grote zorgvernieuwende projecten hanteert het JKF Kinderfonds twee subsidierondes.

  Sluitingsdata: 01 maart en 01 september.

 • Participatieprojecten

  Het JKF Kinderfonds verstrekt bijdragen voor activiteiten en participatie.

  Op het niveau van activiteiten kan het gaan om het aanleren van vaardigheden en compensatie met hulpmiddelen zoals rolstoelgebruik. Op het niveau van participatie is het JKF Kinderfonds gericht op faciliteren en stimuleren, bijvoorbeeld in sport, spel, onderwijs, studie, scholing, arbeidstoeleiding en dagbesteding.
  Daarnaast worden interventies gericht op opvoedings- en gedragsvragen bij kind en gezin, voorlichting, kennisverwerving en hulp ondersteund. Autonomie, zelfstandig wonen en werken/dagbesteding zijn belangrijke onderwerpen.

  De diagnosegroepen betreffen onder meer: cerebrale parese, niet aangeboren hersenletsel, spina bifida en andere vormen van dwarslaesies, neuromusculaire aandoeningen, eductiedefecten en amputaties, skeletdysplasieën, arthrogryposis multiplex congenita, obstetrisch plexus brachialis letsel en andere perifere zenuwletsels en developmental coordination disorder.

  Afwijzing i.v.m. doelstelling

  Er wordt geen bijdrage verstrekt voor orgaandiagnoses, oncologie, hartproblemen, cystic fibrosis,  fundamenteel onderzoek en dierproefonderzoek. Ook worden geen bijdragen verstrekt voor het inrichten en aanleggen van schoolpleinen en (speel)tuinen, bouw, verbouw en renovatie, exploitatie- en overheadkosten, aankoop van onroerend goed, projecten met een religieus of politiek doel of projecten die in het buitenland worden uitgevoerd.

CONTACTINFORMATIE

JKF Kinderfonds
Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem
telefoon: 026-3526981 
email: projecten@jkfkinderfonds.nl

Image