Aanvraag.nl

Organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking, kunnen een aanvraag voor de ondersteuning van projecten indienen via de site www.aanvraag.nl.

Deze site is een gezamenlijk initiatief van de volgende vijf fondsen:

  • JKF Kinderfonds
  • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
  • Revalidatiefonds
  • Kansfonds
  • VSBfonds

Door uw projectaanvraag via deze site in te dienen bereikt u vijf fondsen in één keer.

Een aanvraag indienen in twee stappen

Het indienen van een aanvraag gaat in twee stappen. Eerst vult u een vóóraanvraag in. Op basis van de ingevulde gegevens zal elk fonds aangeven of de aanvraag bij de doelstellingen van het betreffende fonds past en of zij een volledige aanvraag wil ontvangen. Hiervan krijgt u zo spoedig mogelijk per e-mail bericht.

Indien één of meer van de fondsen positief reageert kunt u stap twee nemen en een volledige aanvraag indienen. In het e-mail bericht leest u welke fondsen een volledige aanvraag willen ontvangen en op welke wijze u de aanvraag in kunt dienen.

Behandeling van de aanvraag

Bij de behandeling van een volledige aanvraag treedt één fonds op als penvoerder namens de andere geïnteresseerde fondsen. Alle gegevens, zoals statuten, uittreksel KvK en jaarverslag, hoeft u alleen naar het penvoerder - fonds te sturen. Welk fonds als penvoerder optreedt, leest u in hetzelfde e-mail bericht.

Wel zal elk fonds apart een besluit nemen omtrent een eventuele toekenning, waarbij de eigen beoordelingscriteria worden gehanteerd. U ontvangt van elk fonds apart een brief waarin het besluit wordt toegelicht.

Wilt u een vooraanvraag indienen klik dan op www.aanvraag.nl

CONTACTINFORMATIE

JKF Kinderfonds
Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem
telefoon: 026-3526981 
email: projecten@jkfkinderfonds.nl

Image