Bijdrage

Alles over het aanvragen van een bijdrage

Zoekt u financiering voor uw project of onderzoek?
Kijk dan eerst of uw project bij de doelstellingen  en de doelgroep van het JKF Kinderfonds past.

{module quickscan widget}

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u via de website digitaal een aanvraag indienen.

De volgende stukken zijn nodig bij het indienen van een aanvraag:

  • digitaal en gewaarmerkt uittreksel van de KvK
  • statuten
  • projectplan
  • gespecificeerde begroting en dekkingsplan
  • scan of foto van bankafschrift
  • recent jaarverslag inclusief jaarrekening
  • indien beschikbaar overige documentatie (zoals brochures, fotomateriaal, activiteitenplannen e.d.)

Mocht u enkele stukken bij het indienen van de aanvraag nog niet beschikbaar hebben, dan kunt u die later indienen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het JKF Kinderfonds verstrekt bijdragen aan projecten en wetenschappelijk onderzoek op alle niveaus van de ICF-CY, mits er een directe relatie met het functioneren van kinderen op activiteiten- en participatieniveau gelegd wordt.

Op het niveau van lichaamsfuncties en -structuren gaat dit bijvoorbeeld over spierkrachttraining en spasticiteitsbehandeling, orthesiologie en prothesiologie.

Voor aanvragen voor Wetenschappelijk Onderzoek en voor grote Zorgvernieuwende Projecten hanteert het JKF Kinderfonds twee subsidierondes.

Indienen van een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek voor 1 maart of 1 september.

Hoe dient u een aanvraag in?

Als na het invullen van de quickscan op basis van de antwoorden ingeschat wordt dat uw project bij de doelgroep en doelstellingen van het JKF KinderFonds past kunt u hier digitaal een aanvraag indienen.

CONTACTINFORMATIE

JKF Kinderfonds
Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem
telefoon: 026-3526981 
email: projecten@jkfkinderfonds.nl

Image