't Huis Achter de Duinen is af!

Stichting Achter de Duinen diende bij het JKF Kinderfonds een aanvraag in voor de realisatie van een (kleinschalige) woonvoorziening voor zes jongeren met een beperking.

Het JKF Kinderfonds besloot een bedrag toe te kennen, geoormerkt voor de inrichting van de gemeenschappelijke keuken, woonkamer en/of wasruimte.

Stichting Achter de Duinen werd in 2007 opgericht door één ouderechtpaar met als ‘eenvoudige’ doelstelling: het verschaffen van woongelegenheid voor gehandicapten. Achterliggend idee was om een kleinschalig wooninitiatief voor o.a. hun eigen kind te realiseren. ’t Huis Achter de Duinen moest een woonvoorziening worden die voor de bewoners voelt als ‘thuis’, waar individuele aandacht en ondersteuning belangrijk zijn. ‘Samen en toch op jezelf’ luidde het motto.

In de loop der jaren hebben meer ouders zich aangesloten bij Stichting Achter de Duinen.
Gedurende het proces werden er diverse werkgroepen opgericht, met daarin ouders en vrijwilligers. Werkgroepen voor bouw, zorg, financiën, PR en fundraising. Deze werkgroepen kwamen regelmatig bijeen. Hierdoor konden beslissingen, indien nodig, snel worden genomen.

Inmiddels is ’t Huis Achter de Duinen klaar, het werd eind 2014 officieel geopend en in gebruik genomen door de bewoners. Elke bewoner heeft een eigen woon-/leefruimte. Daarnaast zijn er een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals een woonkamer, eetkamer, keuken, tuin en terras. In de gemeenschappelijke ruimes worden gezamenlijke (dagbesteding)activiteiten ondernomen.

Het JKF Kinderfonds ondersteunt projecten die de mogelijkheden van kinderen en jongeren met een functiebeperking vergroten om gewoon deel te nemen aan de maatschappij. Dat betekent 'zo normaal mogelijk' kunnen wonen en leven met de daarbij benodigde begeleiding en dichtbij hun eigen sociale leefomgeving. Daarom ondersteunde het JKF Kinderfonds graag ’t Huis Achter de Duinen.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl