Fimpje voorstelling Kaboem! op youtube

Op zondag 7 juni geeft slagwerkgroep KABOEM! een voorstelling in de Theaterzaal van RMC Groot Klimmendaal.

KABOEM! bestaat uit 24 kinderen die onder begeleiding van Alex Hanssen, muziektherapeut bij RMC Groot Klimmendaal, trommelen op slagwerkinstrumenten uit de hele wereld.
De voorstelling wordt dit keer uitgevoerd met medewerking van Het Gelders Orkest.

De helft van de groep van KABOEM! bestaat uit leerlingen van Lichtenbeek, school voor speciaal onderwijs. De leerlingen werken binnen ritmegroepen van RMC Groot Klimmendaal aan diverse doelen op het gebied van spraak- en taalontwikkeling, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling en de leervoorwaarden structureren en plannen. De ritmegroep is een combinatiebehandeling van muziektherapie en logopedie of ergotherapie. De andere helft van de groep bestaat uit leerlingen van de West-Arnhemse Muziek Vereniging. Door de kinderen met en zonder beperking samen te laten oefenen en samen een aantal malen te laten optreden met een spectaculaire slagwerkshow wordt de integratie bevorderd.

De reeks voorstellingen wordt gestart met een speciale show in de Theaterzaal van RMC Groot Klimmendaal op zondagmiddag 7 juni 2015. De show wordt ondersteund door twee musici van Het Gelders Orkest. Hiermee besteedt RMC Groot Klimmendaal aandacht aan het feit dat er al 35 jaar muziekprojecten worden uitgevoerd waarin therapie en integratie elkaar aanvullen en versterken.
Voor een impressie van de voorstelling kunt u hier direct een videoclip bekijken.

KABOEM! is een fraai voorbeeld van integratieprojecten die mede door financiële ondersteuning van het JKF Kinderfonds mogelijk zijn. Het JKF Kinderfonds draagt graag bij aan dergelijke projecten vanwege het grote belang hiervan voor de betrokken kinderen door de bevordering van integratie en therapie.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl