Orthese.1.jpgUpdate:
In dit project heeft de onderzoeksgroep het effect van het dragen van EVO's op (complexiteit van) motorische controle willen analyseren bij kinderen met CP.
Het project heeft enkele maanden vertraging opgelopen in verband met Covid, maar de onderzoeksdoelen zijn toch behaald. De onderzoekers hebben onder andere door samenwerking met andere instituten toch nog meer data kunnen verkrijgen. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het congres van de ESMAC in Dublin en op de infomarkt van het JKF/KFA Congres op 8 juni 2022..
 
Projectplan 
Interventies in kinderen met cerebrale parese (CP) zijn vaak gericht op het verbeteren van hun looppatroon en daarmee hun onafhankelijkheid in het dagelijks leven.
Complexiteit van motorische controle uit synergie analyse lijkt predictief te zijn voor het succes van deze interventies. Bovendien is de mate van complexiteit van motorische controle gerelateerd aan loopvaardigheid. Hoe complexer de motorische controle, des te beter het looppatroon en de uitkomsten van de behandelingen. Dus, als men in staat zou zijn om complexiteit van motorische controle te optimaliseren, zou dit niet alleen de loopvaardigheid van kinderen met CP kunnen verbeteren, maar ook de uitkomsten van toekomstige behandelingen.
 
Conventionele behandelingen, zoals botuline toxine A injecties of selectieve dorsale rhizotomie hebben echter weinig tot geen effect op complexiteit van motorische controle. Een mogelijke reden is dat de behandelingen vaak worden toegepast wanneer het looppatroon van het kind al ontwikkeld is.
Interventies die toegepast worden voor de maturatie van het looppatroon zouden dus wel een effect kunnen hebben op de complexiteit van motorische controle. Een van de meest voorkomende behandelingen bij kinderen met CP voor de maturatie van het looppatroon met een direct effect op de ontwikkeling van het lopen, is het dragen van enkel-voet orthosen (EVO's).

Daarom willen de bewegingswetenschappers van VU Amsterdam in dit project het effect van het dragen van EVO’s op (complexiteit van) motorische controle analyseren in kinderen van 2 tot 6 jaar met CP, voor de maturatie van hun looppatroon.
 
De prevalentie van CP wordt geschat op 1.5 - 3 kinderen per 1000 levend geborenen. In Nederland liggen de jaarlijkse kosten van een zwaar aangedaan kind met CP rond de k €40. Speciale apparatuur, (loop) hulpmiddelen en therapie zijn 25% van deze kosten.
 
De eerste levensjaren zijn enorm belangrijk met betrekking tot de motorische maturatie. Langdurige achterstand met betrekking tot normale sensomotorische integratie ten gevolge van vertraagde motorische ontwikkeling of abnormale mobiliteit kan tot malformaties leiden. Wanneer er aangetoond kan worden dat (complexiteit van) motorische controle aangepast kan worden door interventies voor de maturatie van een looppatroon, zal dit niet alleen het dagelijks functioneren verbeteren, maar kan de (complexiteit van) motorische controle ook geoptimaliseerd worden voor toekomstige behandelingen. Dit zou kunnen resulteren in betere behandelresultaten en lagere medische kosten.
 
Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 40.000

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl