MegamuscleDat MegaPower (kortdurende explosieve kracht) invloed heeft op de spierkracht van kinderen is bekend. Dat wordt nu gemeten op afstand met een mobiel echoapparaat terwijl de kinderen in beweging zijn. Op deze manier krijgt men meer inzicht in wat er gebeurt in zo’n spier tijdens actie. Dit is interessant en vernieuwend.

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de morfologische veranderingen in m. mediale gastrocnemius van kinderen met cerebrale parese voor en na deelname aan een 12-weeks functionele kuitspierkracht interventie (MegaPower[5]) en in hoe deze veranderingen in spierbouw relateren aan veranderingen in spierkracht en loopvaardigheid. Deze resultaten zullen inzicht geven in de variatie in trainingseffectiviteit en zullen richting geven voor verbetering van de interventie.

Om de doelen te behalen gaat het onderzoeksteam een double-baseline interventie studie uitvoeren, waarbij ze de veranderingen bepalen in spier- en peesmorfologie, in gewrichtseigenschappen (kracht en range of motion) en functionele looptests, na 12 weken gebruikelijke zorgperiode en vervolgens na 12 weken deelname aan het MegaPower programma.

Het project zal antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen:
1. Hoe verandert de morfologie (spiervezellengte, spierbuiklengte, peeslengte, spiervolume, fysiologische dwarsdoorsnede, pennatiehoek) van de m. gastrocnemius medialis na deelname aan de MegaPower programma?
2. Dragen de morfologische veranderingen van de m. gastrocnemius medialis bij aan de veranderingen in functionele gewrichtseigenschappen (kracht en range of motion) en functionele looptesten na deelname aan de MegaPower programma?

De hypothesen zijn:
1. Zowel spiervolume als spierlengte van de m. gastrocnemius medialis nemen toe na deelname aan het programma.
2. De mate van toename in spiervolume en spierlengte is gerelateerd aan de veranderingen in functionele gewrichtseigenschappen (kracht en range of motion) en functionele looptesten.

Het is een interessant, leuk, relevant, haalbaar en fascinerend onderzoek, dat uitgevoerd wordt door een goede onderzoeksgroep van Amsterdam UMC, afdeling Revalidatiegeneeskunde.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Cornelia-Stichting en Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 50.000

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl