1. Kenniscentrum NEDHet onderzoeksproject richt zich op het optimaliseren van fysieke revalidatie in subacute revalidatie bij kinderen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). In verschillende stappen wordt naar de ontwikkeling van een nieuw revalidatieprogramma toegewerkt waarin herstel na NAH optimaal wordt gefaciliteerd en uitgedaagd ten behoeve van het vergroten van fysieke mogelijkheden, zelfstandigheid en participatie voor kinderen en jongeren met NAH.
Het onderdeel waarvoor een bijdrage is toegekend, is een kwalitatieve studie naar de ervaringen, behoeftes en opvattingen over fysieke revalidatie van kinderen en jongeren met NAH zélf, en hun ouders.
 
Het doel van dit project is om unieke informatie op te halen bij kinderen en jongeren met NAH èn hun ouders over fysieke revalidatiebehandeling in de subacute revalidatiefase. Deze kennis zal gebruikt worden bij de ontwikkeling van een nieuw evidence-based fysiek revalidatieprogramma voor kinderen en jongeren met NAH dat leidt tot sneller en beter resultaat dan de huidige behandeling.
Het project is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar, die in de afgelopen 3 jaar een matig tot ernstig niet aangeboren hersenletsel hebben doorstaan. De NAH kan ontstaan zijn door een trauma (THL), door een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), hersentumor of infectie van het brein. De onderzoekers richten zich tijdens dit onderzoek op kinderen en jongeren die ten gevolge van het NAH fysieke revalidatiebehandeling in een revalidatiecentrum nodig hebben gehad. Daarnaast worden de ouders van deze kinderen en jongeren benaderd voor deelname aan dit onderzoek.
 
Klik hier en lees meer over dit onderzoek van Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht.
 
Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Cornelia-Stichting en Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 44.279

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl