20200072 Beter slapenAls vervolg op het eerder door het JKF toegekende (succesvolle!) project ‘Beter slapen voor kinderen met CP’ heeft De Hoogstraat nog een project uitgevoerd om aanvullende analyses te doen en te zorgen voor kennisoverdracht richting ouders en zorgprofessionals.

Op dit moment is er nog geen ‘gouden standaard’ voor het registreren van slaap bij kinderen met CP. Tijdens dit project is daarom onderzoek gedaan naar de eigenschappen, verschillen en overeenkomsten tussen drie methoden die tijdens de grotere slaapstudie zijn gebruikt voor het meten van slaap. Dit zijn:

1. slaapdagboek
Aan de ouders is gevraagd om elke dag een slaapdagboekje bij te houden over de slaap van het kind. Dat is één bladzijde waarop ouders aangeven wat de bedtijden waren, of het kind wakker is geworden (en als ze dat weten: waardoor) en hoe tevreden de ouders waren met de nacht.

2. Actigraph polsmonitor
Gedurende 7 nachten werd de slaap gemeten middels Actigraphy. De kinderen droegen dit apparaatje om de pols. De software bepaalt aan de hand van de bewegingen of een kind slaapt of wakker is.

3. EMFIT slaapmatje
Tijdens het onderzoek is gedurende 7 nachten de slaap van de kinderen met CP gemeten middels een slaapmatje (Emfit Bed Sensor) dat onder het matras van het kind werd geplaatst. Het slaapmatje registreert de ademhaling, hartslag en lichaamsbeweging van het kind tijdens de nacht. Op basis van die metingen, kan worden bepaald hoe de slaap van het kind is opgebouwd (bijvoorbeeld lichte slaap, diepe slaap, REM-slaap).

Met de vergelijking tussen de drie meetinstrumenten kan bepaald worden welke methode geschikt is voor verschillende vragen op het gebied van slaap bij kinderen met CP in de thuissituatie.

De Actigraph is, gezien de analyses, het meest beperkt en dus het minst geschikt. Soms is de perceptie van de ouders namelijk erg belangrijk om mee te nemen in de adviezen die gegeven worden. Als dat belangrijk wordt geacht door de behandelend arts, dan is een objectieve meting, ook al geeft die een betrouwbaarder beeld over de slaap van het kind, minder zinvol.

De bevindingen en adviezen zijn gecommuniceerd naar de collega’s in het land en aan de ouders/ verzorgers van de kinderen via de website van CP Nederland.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 9.687

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl