TXA Tranexaminezuur

Twee kinderorthopedisch chirurgen van het LUMC en Sophia Kinderziekenhuis werken intensief samen om het medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderorthopedie regionaal en nationaal een impuls te geven. Op deze manier verwachten zij patiëntenzorg voor kinderen met orthopedische problemen, waaronder veel kinderen met neuromusculaire aandoeningen, op een Evidence Based manier evident te verbeteren en de samenwerking tussen kinderorthopedische centra in Nederland te bevorderen.

In dit kader hebben zij een aanvraag ingediend bij het JKF Kinderfonds om te onderzoeken of het medicijn Tranexaminezuur (TXA) bloedververlies kan beperken bij grote botoperaties rond de heup.
Deze operaties worden uitgevoerd bij kinderen met een afwijkend heupgewricht, bijvoorbeeld door neuromusculaire aandoeningen of een ontwikkelingsstoornis (DDH, primaire heupdysplasie).
De  onderzoekers willen de zorg voor deze kwetsbare kinderen optimaliseren door bloedverlies bij botoperaties rond de heup te beperken met dit relatief eenvoudig en goedkoop medicament.

Ze onderzoeken dit door kinderen met deze heupafwijkingen in twee groepen te verdelen, waarbij ze voor de operatie òf een placebo (geen werkzame bestanddelen) òf TXA ontvangen. De kinderen worden gedurende de operatie, opname en poliklinische controles gevolgd. Om te voorkomen dat de resultaten (onbewust) beïnvloed worden door de behandelend artsen en onderzoekers, zal voor hen tot aan het einde van het onderzoek niet bekend zijn in welke groep een patiënt is ingedeeld en wie dus wel/ geen TXA toegediend heeft gekregen (dit heet “blindering”). Er is dus sprake van een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. Het klinisch relevant en statistisch significant resultaat met betrekking tot TXA en bloedverlies in dit nieuwe onderzoek kan voldoende bewijskracht bieden om de standaardzorg te veranderen en al dan niet standaard TXA in te voeren bij proximale femur- en/of bekkenosteotomieën bij kwetsbare kinderen.

Het project lijkt veelbelovend en haalbaar, daarom heeft het JKF Kinderfonds besloten om in dit geval af te wijken van de (vastgestelde) doelstellingen en dit project te ondersteunen.

Bijdrage JKF Kinderfonds €20.000

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl