20140117 MaartenskliniekHet vierjarig MuSSAP project van de Maartenskliniek is inmiddels succesvol afgerond. 

Doel van deze studie was het vergelijken van het effect van twee vroege thuistrainingsprogramma’s van gelijke intensiteit op de mate en kwaliteit

van doelgericht bewegen bij zuigelingen met een hoog risico op het ontwikkelen van unilaterale cerebrale parese (CP). Daarbij werd Multi Sensory Stimulation And Priming (MuSSAP) toegevoegd aan een Early Intensive-Upper Limb training (EI-UL) en vergleken met EI-UL alleen.

De resultaten toonden geen significante verschillen tussen de MuSSAP en EI-UL groep (groepseffect) in verbetering op de HAI scores voor de aangedane hand en beide handen samen. Er werden ook geen interactie effecten (tijd x groep effect) gevonden. Wel werden significante effecten gevonden over de tijd (tijdseffect). De resultaten van deze pilotstudie suggereren dat het met beide interventies mogelijk is om het gebruik van de aangedane arm en hand te verbeteren. MuSSAP lijkt een veelbelovende interventie te zijn voor zuigelingen met een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van unilaterale Cerebrale Parese vanaf 4 maanden oud met nauwelijks of geen aandacht voor de aangedane arm en hand en ontbrekende initiatie van doelgerichte bewegingen. De onderzoekers deneken dat MuSSAP met name in de eerste fase van het ontwikkelen van het initiëren van doelgerichte bewegingen met de aangedane arm en hand ingezet zou kunnen worden.

De aanbeveling is dat er betere diagnostiek zou moeten plaatsvinden om te kunnen duiden welke zuigelingen weinig tot geen aandacht hebben voor de aangedane arm en hand als gevolg van problemen in de waarneming/ verwerking van sensorische input. Voor de klinische praktijk zal een meetinstrument gericht op het meten van aandacht en initiatie van doelgerichte bewegingen op baseline kunnen helpen in de diagnostiek en de voorspelling van de potentiële meerwaarde van de MuSSAP interventie voor elke individuele zuigeling. Daarnaast is de oorspronkelijke opzet van de MuSSAP pilot studie waarin EEG metingen als uitkomstmaat werden meegenomen (in de huidige studie niet haalbaar door ontbreken budget, zie paragraaf 1), volgens de onderzoekers nog steeds een belangrijke aanpak om diagnostiek en evaluatie van de interventie te verbeteren.  

Om vervolg te geven aan het ontwikkelen van het MuSSAP polsbandje om daarmee ook het meten van aandacht en doelgericht bewegen in te klinische praktijk te verbeteren, wordt er vanaf september 2021 een multidisciplinair studentenproject gestart met studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen en Embedded Engineering van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Om te bevestigen dat MuSSAP een betere interventie is voor kinderen met verminderde aandacht zou in de toekomst een grotere vergelijkende studie uitgevoerd moeten worden.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderfonds Adriaanstichting € 10.000

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl