201030059 MoyamoyaHet onderzoeksteam van afdeling Kinderneurologie/ neurochirurgie, divisie Hersenen van het UMC Utrecht/ Wilhelmina Kinderziekenhuis heeft het onderzoeksproject 'Cerebrale perfusie en cognitie bij de ziekte van Moyamoya' succesvol afgerond. 

In het prospectieve onderzoek had 73% van de patiënten met Moyamoya vasculopathie cognitieve stoornissen voor de operatie. Het mediane IQ bij kinderen was onder het gemiddelde. De meest aangedane cognitieve domeinen waren algemeen functioneren, geheugen, werkgeheugen, verwerkingssnelheid, en visuospatieel functioneren. Het cognitieve profiel bij kinderen was meer diffuus aangedaan dan bij volwassenen, waarbij met name verwerkingssnelheid onder het gemiddelde was bij 50% van de patiënten. Op groepsniveau, bleven alle mediane z-scores binnen normale maar significant laaggemiddelde grenzen, behalve visuospatieel functioneren bij kinderen en verwerkingssnelheid bij volwassenen welke gestoord waren. Kinderen hadden aanzienlijk lagere scores in de domeinen verwerkingssnelheid en visuospatieel functioneren. Kinderen met het Moyamoya syndroom en predispositie voor cognitieve stoornissen hadden aanzienlijk lagere scores in het domein werkgeheugen. We hebben geen relatie met cerebrale perfusie parameters kunnen aantonen.

Uit de follow-up data komt naar voren dat patiënten na de operatieve behandeling een betere cerebrovasculaire reactiviteit krijgen. De TIA-frequentie daalt, of verdwijnt zelfs helemaal, en bij volwassenen patiënten neemt de kwaliteit van leven significant toe. Bij de kleine groep niet-chirurgisch behandelde patiënten – die uiteraard niet direct vergeleken kunnen worden met de geopereerde patiënten - wordt geen verbetering gezien in cerebrovasculaire reactiviteit en TIA-frequentie. Op cognitief vlak was er géén verdere verslechtering ten opzichte van de baseline en verbeterden de kinderen op het gebied van taal en werkgeheugen significant (resp. met een verbetering in z-score van 0.31 en 0.43).

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Rotterdams Kinderfonds Adriaanstichting € 41.939

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl