20210058 Wigwam vakantiesTijdens Wigwamvakanties wordt er een activiteitenprogramma georganiseerd waar alle kinderen van het gezin aan kunnen deelnemen. Elk kind met een beperking krijgt tijdens het activiteitenprogramma de benodigde persoonlijke, individuele zorg en begeleiding (één op één begeleiding). Hierdoor krijgen ouders en de rest van het gezin even tijd voor zichzelf en voor elkaar.

Het gaat om gezinnen met kinderen of jongeren met een (ernstige) beperking in de leeftijd van circa 3 tot 25 jaar, al naar gelang de behoefte. Alle kinderen, ongeacht de soort of ernst van de beperking, zijn welkom.
De (ernstige) beperkingen kunnen van lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en meervoudige aard zijn. Hierdoor is het voor deze gezinnen (vrijwel) onmogelijk om de vakantieweken samen met elkaar door te brengen. Vooral door de intensieve zorg die door de ouders tijdens schoolvakanties veelal alleen gedragen moet worden. Deze doelgroep mist vaak aansluiting bij andere, reguliere vakantiemogelijkheden. Met als gevolg veel verdriet en onmacht bij alle gezinsleden.

Het bieden van zorg en begeleiding met een aangepast activiteiten-programma voor gezinnen met een kind of jongere met een (ernstige) beperking waardoor de ouders even ontlast worden en daardoor weer energie kunnen opdoen om vervolgens de zware zorgtaken weer op te pakken.

Het JKF Kinderfonds betaalt de meerkosten van de Wigwamvakanties voor 223 kinderen en jongeren met een lichamelijke/ meervoudige beperking.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 10.000

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl