20140036 glandulae submandibulares extirpatiesHet Drooling Consortium is sinds 2000 actief in Nijmegen en is het enige team in Nederland waar in een multidisciplinaire setting deze problematiek onderzocht én behandeld wordt. Het team bestaat uit een KNO-arts, revalidatiearts, kinderneuroloog, logopedist en gedragstherapeut.


Het Drooling Consortium is zeer actief in wetenschappelijk opzicht en wereldwijd één van de meest vooraanstaande onderzoekscentra op dit gebied. Het doel van deze studie was om systematisch de morbiditeit en effectiviteit van glandulae submandibulares extirpaties vast te stellen, om zo een gericht behandelprotocol te kunnen hanteren.
Eerder werd er binnen het Radboudumc al onderzoek verricht naar het effect van submandibulaire ductusrelocatie en botulinetoxine-injecties. Deze behandelingen zullen als controle-interventie fungeren.Uitkomstmaten zijn onder andere cosmetische effecten, de mate van kwijlen, opnameduur, peri-operatieve morbiditeit, complicaties en operatieduur.

Kwijlen is een veelvoorkomend probleem bij kinderen met een neurologische stoornis. Pathologisch kwijlen is het ongewild verlies van speeksel uit de mondholte bij een kind ouder dan 4 jaar. Beschreven is dat 37-58% van de kinderen met een neurologische stoornis hieraan lijdt.

Kwijlen wordt veroorzaakt ten gevolge van oromotore disfunctie en heeft aanzienlijke morbiditeit als gevolg. De behandeling van kwijlen vindt plaats in een multidisciplinair team en is al lange tijd onderwerp van discussie. Een veel toegepaste conservatieve behandeling is de injectie van botulinetoxine (BoNT-A). Dit leidt tot een gemiddelde speekselvloedreductie van zes maanden, waarna de behandeling herhaald dient te worden.

 

Chirurgische behandeling wordt aanbevolen vanaf het moment dat naar verwachting er geen verbetering meer op zal treden en een conservatief beleid onvoldoende succesvol is gebleken. Onderzoek heeft laten zien dat chirurgische behandeling betere resultaten geeft ten opzichte van botulinetoxine injecties.

 

Submandibulaire ductusrelocatie is lange tijd de meest toegepaste techniek geweest voor ernstig kwijlende kinderen in het Radboudumc. Deze procedure is effectief en kent weinig complicaties, maar is sterk invasief en vergt meerdaagse ziekenhuisopname, waaronder een nacht observatie op een intensive care.

 

In plaats van deze behandeling kan er ook gekozen worden voor een andere techniek, zoals 2-ductusligatie of glandulae submandibulares extirpatie. Deze technieken worden tevens beschreven als veilig en effectief, echter vergelijkend onderzoek is beperkt. Glandulae submandibulares extirpatie is in tegenstelling tot submandibulaire ductusrelocatie tevens geschikt voor ernstig kwijlende kinderen met een verhoogd risico op aspiratie.

 

Voordeel van deze behandeling is het kunnen verkrijgen van betere controle over de speekselvloed, waardoor deze behandeling hoge succespercentages heeft (88%). Tevens is er in tegenstelling tot submandibulaire ductusrelocatie geen intensive care opname vereist. De morbiditeit en langetermijneffecten van deze behandeling zijn tot op heden onvoldoende onderzocht.

 

Het project is inmiddels afgerond en er kan geconcludeerd worden dat een glandula submandibulares extirpatie voor het kwijlende kind goede resultaten kent en een alternatieve behandeling kan zijn voor een submandibulaire ductus relocatie. Speekselreducerende chirurgie is effectief voor zowel anterieur kwijlen, als posterieur kwijlen met luchtweginfecties als gevolg. De glandula submandibulares extirpatie met als potentieel nadeel ‘het cosmetische bezwaar van de littekens’, wordt niet zo ervaren door de patiëntenpopulatie. In verband met andere behandelingen, heeft een submandibulaire ductus relocatie de beste resultaten. Binnen het volledige behandelspectrum dient per individu bepaald te worden welke behandeling de voorkeur heeft. Keuze van behandeling moet per individu, door een multidisciplinair team bepaald worden.

Wil je meer lezen over dit succesvolle project? Klik dan hier voor het meest recente artikel over posterieur kwijlen.

 Bijdrage JKF Kinderfonds in cofinanciering met Kinderfonds Adriaan Stichting en Cornelia Stichting € 60.000

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl