20200028 OrthesesDe afdeling Bewegingswetenschappen van VU Amsterdam onderzoekt hoe mensen bewegen en hoe dat bewegen kan worden verbeterd in de context van de sport en de revalidatie en verzorgt onderwijs over deze thematiek. Het onderzoek en onderwijs zijn multidisciplinair: fysiologie, psychologie en

(bio)mechanica worden gecombineerde in een integratieve benadering om het bewegen van de mens beter te begrijpen. Het onderzoek van de afdeling Bewegingswetenschappen is ingebed in twee door de afdeling mede geïnitieerde instituten, namelijk Amsterdam Movement Sciences en Institute of Brain and Behavior Amsterdam. De afdeling hecht veel belang aan de maatschappelijke waarde van haar onderzoeksresultaten, dat nauw aansluit bij de Nederlandse Wetenschapsagenda.

Projectbeschrijving
Interventies in kinderen met cerebrale parese (CP) zijn vaak gericht op het verbeteren van hun looppatroon en daarmee hun onafhankelijkheid in het dagelijks leven. Complexiteit van motorische controle uit synergie analyse lijkt predictief te zijn voor het succes van deze interventies. Bovendien is de mate van complexiteit van motorische controle gerelateerd aan loopvaardigheid. Hoe complexer de motorische controle, des te beter het looppatroon en de uitkomsten van de behandelingen. Als men dus in staat zou zijn om complexiteit van motorische controle te optimaliseren, zou dit niet alleen de loopvaardigheid van kinderen met CP kunnen verbeteren, maar ook de uitkomsten van toekomstige behandelingen.

Conventionele behandelingen, zoals botuline toxine A injecties of selectieve dorsale rhizotomie hebben echter weinig tot geen effect op complexiteit van motorische controle. Een mogelijke reden is dat de behandelingen vaak worden toegepast wanneer het looppatroon van het kind al ontwikkeld is. Interventies die toegepast worden voor de maturatie van het looppatroon zouden dus wel een effect kunnen hebben op de complexiteit van motorische controle. Een van de meest voorkomende behandelingen bij kinderen met CP voor de maturatie van het looppatroon met een direct effect op de ontwikkeling van het lopen, is het dragen van enkel-voet orthosen (EVO's).
Daarom wil de onderzoeksgroep in dit project het effect van het dragen van EVO’s op (complexiteit van) motorische controle analyseren in kinderen met CP, voor de maturatie van hun looppatroon. De 15 kinderen die meedoen met dit onderzoek zijn tussen de 2- en 6 jaar oud.

Het JKF Kinderfonds is van mening dat het een mooie zoektocht is naar het optimale moment van start van training met ortheses en hoopt dat  het leidt tot parameters waarmee de therapietrouw en de uiteindelijke motivatie om de vroege behandeling ook werkelijk vol te houden, gemeten kan worden. Het gaat er uiteindelijk vooral om of de ouders dit ook gaan toepassen en dat weegt bij het JKF altijd mee in de eindbeoordeling.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met cofinancier Kinderfonds Adriaanstichting € 40.000

. .

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl