20200038 Coronaproject de TwijnIn verband met het Coronavirus en de betreffende maatregelen, is Mytylschool de Twijn uit Zwolle genoodzaakt om de leerlingen op afstand onderwijs te bieden. De Vakgroep Beweging is nu druk bezig om filmpjes te maken en uitdagingen te verzinnen om hen toch - juist in deze tijd - in beweging te houden. 

 

Voor de ernstig meervoudige beperkte leerlingen is dat zeer moeilijk in verband met hun beperkte motorische mogelijkheden. Daarom is er speciaal voor deze leerlingen een les- en materiaalpakket samengesteld. Deze pakkketten zijn voor de meivakantie verstuurd aan de leerlingen. De vakdocenten bewegingsonderwijs maken in de gymzaal van school YouTube filmpjes met voorbeelden wat ze met deze materialen aan sport- en beweegactiviteiten thuis kunnen doen samen met hun ouders. 

Het JKF Kinderfonds ondersteunt dit project samen met FON Heuff de Zeeuw van harte. Het is bijzonder belangrijk dat de revalidatie van lichamelijk beperkte leerlingen doorgaat tijdens de thuisquarantaine. Anders lopen de kinderen kans om onherstelbare (beweeg)achterstanden op te lopen en dat moeten we voorkomen. 

Zodra de filmpjes beschikbaar zijn (inclusief materialenlijst) worden ze via de social media kanalen van het JKF Kinderfonds uiteraard met u gedeeld zodat nog meer kinderen en jongeren uit onze doelroep er plezier van kunnen hebben.

We hopen natuurlijk dat de thuisquarantaine in verband met de Coronapandemie binnenkort opgeheven wordt en de lespakketten en filmpjes voortaan tijdens de vakanties gebruikt kunnen worden.

Bijdrage JKF Kinderfonds en FON Heuff de Zeeuw € 3.208

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl