20200012 SailwiseSailwise organiseert in mei, juni en september 2020 weer leuke watersportvakanties voor 133 leerlingen van mytylscholen De Twijn, Lyndensteyn, Ariane de Ranitz, De Brug en Viktor F.

Het JKF Kinderfonds betaalt samen met FON Heuff de Zeeuw de meerkosten van deze schoolreisjes. Meerkosten zijn de extra kosten die gemaakt worden in verband met de lichamelijke beperking van onze doelgroep. Je kunt hierbij denken aan de inhuur van veplegend personeel, maar ook de extra kosten voor de huur van de aangepaste accommodaties en schepen van Sailwise. De (ouders van de) leerlingen betalen zelf een eigen bijdrage voor het schoolreisje, net zoals op een reguliere school gebruikelijk is.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met FON Heuff de Zeeuw € 5.000

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl