20190048 foto Ellen Hanselaar en Petra van Schie bij artikelRaceRunning is een nieuwe para-atletieksport voor mensen met een lichamelijke beperking die niet zonder hulpmiddelen kunnen lopen of rennen. RaceRunning geeft deze doelgroep de mogelijkheid om een actieve leefstijl te hebben en te participeren in een sportclub. Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer 30 atletiekverenigingen en sportclubs waar RaceRunning atleten trainen. Afdeling Revalidatiegeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUMC verwacht dat het beoefenen van de sport RaceRunning bijdraagt aan een betere fitheid, een beter zelfbeeld en daarmee een verbeterde kwaliteit van leven van de atleten.


Het project is bedoeld voor kinderen en jongeren (6 t/m 18 jaar) die starten (of net gestart zijn) met RaceRunning bij een reguliere atletiekvereniging of sportclub voor mensen met een beperking. De meeste deelnemers zullen de diagnose cerebrale parese (GMFCS II-V) hebben, maar ook deelnemers met andere diagnosen (zoals bijvoorbeeld NAH, spina bifida of syndromen) kunnen aan het project deelnemen.

Het doel van dit pilot onderzoek is om zowel de voortuitgang in fysiek functioneren als de psychosociale impact van RaceRunning te onderzoeken bij 15 startende (of net gestarte) atleten gedurende een 16 weken durende trainingsperiode. De fysieke fitheid zal gemeten worden met een inspanningstest op de racerunner (de Shuttle RaceRunning test) aan het begin en het eind van de trainingsperiode. De psychosociale impact (waaronder zelfbeeld en kwaliteit van leven) wordt gemeten door middel van een vragenlijst (Psychosocial Impact of Assistive Devices Scale; PIADS, Jutai 2002) die ouders invullen. Tevens worden ouders en atleten aan het eind van het project geïnterviewd om ook kwalitatieve data te verzamelen over eventuele veranderingen op fysiek en psychosociaal vlak. Tijdens de trainingen dragen de deelnemers een hartslagmeter, zodat de trainingsduur en –intensiteit wordt gemonitord. Daarnaast houden de deelnemers een trainingsdagboek bij waarin ook gebruik van de racerunner, bv thuis of op school, bijgehouden wordt.

In februari heeft directeur Ellen Hanselaar van het JKF Kinderfonds een cheque uitgereikt aan de onderzoeker mevrouw Dr. Petra van Schie voor dit belangrijke onderzoeksproject. RaceRunning wordt door onze doelgroep al veel gedaan, maar er is nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de positieve gevolgen ten aanzien van gezondheid en participatie voor onze RaceRunnende jeugd. Het JKF Kinderfonds ondersteunt samen met Kinderfonds Adriaanstichting daarom graag dit onderzoek zodat de RaceRunners wellicht in de toekomst door de zorgverzekeraars/ overheid gefinancierd kunnen worden. 

Wil je meer weten over RaceRunning? Klik dan hier om de website van Racerunning Nederland te bekijken.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met FON Heuff de Zeeiuw en Kinderfonds Adriaanstichting € 60.000

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl