Logo Heuff de ZeeuwStichting Heuff de Zeeuw heeft een deel van haar vermogen ondergebracht in een fonds op naam bij het JKF Kinderfonds, het fonds Heuff de Zeeuw genaamd. Dit fonds kent als doelstelling het financieel ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek en projecten die de kwaliteit van leven verbeteren van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking.

 

Het vermogen van de stichting Heuff de Zeeuw is afkomstig van de familie Heuff uit Erichem. Het vermogen was oorspronkelijk bedoeld om te voorzien in de verzorging en het levensonderhoud van zoon Anton. Anton was het enige kind van de heer en mevrouw Heuff – de Zeeuw en hij was meervoudig beperkt. Hij werd verzorgd in een tehuis van Stichting Philadelphia en overleed in 2006. Omdat de zorg voor Anton niet langer gefinancierd hoefde te worden door de stichting werd de doelstelling aangepast en zet het fonds Heuff de Zeeuw nu de gelden in ten behoeve van alle kinderen met een beperking. Het fonds Heuff de Zeeuw is ondergebracht bij het JKF Kinderfonds.

Het JKF Kinderfonds is bijzonder blij met deze gelden die ingezet kunnen worden om samen de wereld mooier en beter te maken voor de doelgroep en doelstellingen van beide fondsen. 

Mevrouw Heuff - de Zeeuw heeft een prachtig gedicht geschreven voor haar zoon. Ouders van kinderen met een beperking zullen zich hier goed in kunnen herkennen, daarom delen we dit mooie gedicht van deze lieve moeder graag met u:

Gedicht Heuff de Zeeuw

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl