LOeS VLLOmdat het project zo succesvol is gebleken wordt Veilig Leren Lezen met LOeS uitgebreid met leuke illustraties van Anjo Mutsaers.

We gaan ervan uit dat dit een grote meerwaarde zal hebben.Leerlingen van de St. Maartensschool uit Nijmegen, De Parel in Haarlem en de Twijn in Zwolle wordt gevraagd wat zij van de tekeningen vinden; en aan de leerkrachten wordt gevraagd naar het effect van het gebruik van de prenten bij de verhaaltjes. 

Sommige kinderen met ernstige problemen in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen niet of nauwelijks spreken. Voor communicatie maken zij gebruik van Ondersteunde Communicatie in de vorm van spraakcomputers en/of gebaren.

Hun mogelijkheden tot participatie in de samenleving zijn vanwege deze combinatie beperkt en worden verder belemmerd als men er in kinderrevalidatie en onderwijs niet in slaagt hen te leren lezen en spellen. De ontwikkeling van geletterdheid geeft deze kinderen letterlijk een stem en een mogelijkheid om op eigen kracht actief deel te nemen aan sociale interactie met andere mensen. Nog niet zo lang geleden was hier echter geen geschikte werkwijze voor, was ervaring en kennis beperkt en verspreid aanwezig en moest een leerkracht of therapeut bij ieder kind zelf het wiel uitvinden (lesjes bedenken, materialen maken, toetsen verzinnen, etc). In de afgelopen jaren is daarom de ‘Lees Ontwikkeling en Spelling’ werkwijze (acroniem LOeS) ontwikkeld. Deze werkwijze kan in principe bij iedere leesmethode worden gebruikt.

Op veel scholen in Nederland wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen (VLL) van uitgeverij Zwijsen. Er is toestemming van deze uitgever om de oefen- en instructiematerialen van deze methode te gebruiken voor programmering in Mind Express, een programma dat draait op de spraakcomputers van deze kinderen. Dit is echter een tijdrovende klus die vraagt om zowel vaardigheid in het programmeren in Mind Express als inzicht in de LOeS-werkwijze en vraagt dus specialistische inzet. In dit project willen ze alle onderdelen (zogenaamde kernen) programmeren in Mind Express waarin de deelvaardigheden van de LOeS-werkwijze worden verwerkt. Alle logopedisten en leerkrachten in het Nederlands taalgebied die het lees- en spellingsonderwijs aan deze doelgroep vormgeven kunnen deze aanpassingen gebruiken. De bestanden worden gekoppeld aan het vocabulaire op de spraakcomputers van de leerlingen waardoor deze zoveel mogelijk zelfstandig en actief deel kunnen nemen aan het lees- en spellingsonderwijs van VLL.

VLL heeft 11 kernen die uitgewerkt moeten worden. Kern 1 t/m 6 zijn de kernen waarin alle klanken geleerd worden en de structuur van de woorden moeilijker wordt. Kern 7 t/m 11 gaat ook steeds meer om spellingsregels en begrijpend lezen en heeft grotere variatie in de oefeningen.

Het JKF Kinderfonds vindt het een geweldig idee dat een bestaande leesmethode nu ook beschikbaar wordt gemaakt voor kinderen uit de doelgroep en brengt daarom op 17 december een mooie cheque naar de Maartenskliniek zodat dit project gerealiseerd kan worden.

Bijdrage JKF Kinderfonds in cofinanciering met Kinderfonds Adriaanstichting € 13.927 + € 4.950 (illustraties)

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl