Diessen krijgt in april 220190061 Stichting Benjamin Diessen020 een uniek gebouw: De Nieuwe Eenhoorn. In het ene gedeelte van De Nieuwe Eenhoorn realiseert Stichting Benjamin Diessen elf appartementen voor bewoners met een beperking. Het andere gedeelte bestaat uit gezamenlijke ruimtes. Ouderen uit Diessen en omgeving houden hier sociale- en maatschappelijke activiteiten. Ook de hulpbehoevende, dementerende en eenzame ouderen krijgen er ondersteuning. Zo maken ze gebruik van elkaars voorzieningen en versterken ze de kracht van kleinschaligheid.

 

Deze samenwerking resulteert in “De Nieuwe Eenhoorn”. Zodat kwetsbare mensen in onze samenleving mee kunnen doen. Dit wordt gerealiseerd door Stichting Benjamin Diessen samen met dorpscoöperatie Wij-Wel, ofwel 'Het warme hart van Diessen'.

Voor de inrichting van de gezamelijke ruimtes, zoals de huiskamer en de keuken van de jongeren is sponsoring nodig omdat hiervoor geen geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid.

Het JKF Kinderfonds heeft hiervoor een bijdrage van € 5.000 beschikbaar gesteld.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl