20150090 COCP in de klasDoelstelling van het project was het achterhalen of training en coaching van klassenteams volgens COCP in de klas leidt tot

(1) toepassing van tien onderscheiden leerkrachtstrategieën

(2) gelijkwaardige deelname aan groepsactiviteiten van zowel sprekende leerlingen als leerlingen met complexe communicatieproblemen (CCN) bij groepsactiviteiten.

 

De bedoeling was de effecten van de training te onderzoeken in zes verschillende kleutergroepen van vier verschillende scholen voor speciaal onderwijs van Heliomare. Het project was dus direct bedoeld voor leerkrachten en leraarondersteuners en indirect voor hun leerlingen. De training van de klassenteams behelsde een workshop van een dagdeel en twee coachingsgesprekken per klassenteam. Om de effecten van het trainings- en coachingstraject te onderzoeken waren per deelnemende klas acht videometingen gepland: drie voorafgaand aan het trainingstraject, twee tijdens en drie na afloop van het traject.

Het project is met een goed resultaat door Heliomare gerealiseerd. (Klik voor de resultaten op de foto)

Bijdrage JKF Kinderfonds in cofinanciering met Kinderfonds Adriaanstichting € 42.720

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl