20190008 mytylschool de Brug

Update: inmiddels hebben alle schoolreisjes plaatsgevonden. De reisjes zijn volgens plan verlopen en de leerlingen hebben weer genoten en veel geleerd. De kosten voor de reisjes bleken veel lager uit te vallen dan begroot omdat er minder zorg ingehuurd hoefde te worden. Het bedrag wat daardoor is bespaard zal voor een ander project voor kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking worden gebruikt.

 

Het lijkt zo normaal, een uitstapje naar een dierenpark of op kamp gaan. Dat doen alle kinderen op alle scholen toch? En anders gaan ze wel met hun ouders. Voor de leerlingen van Mytylschool de Brug is dat niet het geval.
Niet alle ouders hebben vervoer waarin ze hun kind met rolstoel kunnen vervoeren. Wanneer ze gebruik maken van vervoer op maat, kan dat niet als gezin. En met een gewone bus of trein wordt zo’n uitstapje onmogelijk. Deze leerlingen kunnen niet buitenspelen en al helemaal niet met hun vriendjes van school, die wonen namelijk verspreid over de hele regio.

Een schoolreis is vaak de eerste keer dat deze kinderen zonder hun ouders, met hun vrienden en vriendinnen uit hun eigen groep of een andere groep, op stap kunnen gaan. Dat ze een busreis ervaren (met een bus met rolstoellift en rolstoelplaatsen), dat ze zich kunnen “verstoppen” wanneer de bus het plein op komt.

Doordat ze met een een grote groep komen en alle leerlingen lichamelijk beperkt zijn, kan er met de ontvangende parken vaak iets geregeld worden waardoor zo’n schoolreis een extra lading krijgt. Bijvoorbeeld broodjes bakken boven een kampvuur in het Archeon, dieren voeren in Plaswijckpark of een kijkje achter de schermen in Blijdorp. Net wat zo’n groep aankan.

Met elkaar eten, een bonte avond, het lijkt zo gewoon, maar het maakt een zeer groot verschil. Ook voor ouders, die hun kind weer een stapje los moeten laten. Het gebeurt niet zelden dat ouders huilend op het plein staan (zelfs bij schoolreisjes) omdat ze hun kind loslaten in de echte wereld. De ervaring van zonder je ouders op stap gaan, is niet goed uit te drukken in wat er nu precies zo bijzonder is aan een schoolreis. Het is voor de ontwikkeling van de leerlingen echter onmisbaar, een cruciale stap in hun opgroeien. Even gewoon zijn, weg uit de wereld van school en revalidatie, van therapie en oefenen. Dat is wat Mytylschool De Brug met de schoolreisjes probeert te bieden. Niet door heel bijzonder uit te pakken. Maar juist door gewoon te doen.

Dit is alleen mogelijk dankzij bijdragen van fondsen zoals het JKF Kinderfonds waar ook nog aanvragen voor niet inclusieve projecten kunnen worden ingediend. Schoolreisjes, het vele aantal vrijwilligers, de schoolzuster die mee op stap/kamp gaat, aangepaste accommodatie en aangepast vervoer: het maakt een schoolreisje of schoolkamp snel onbetaalbaar, zonder deze bijdragen zijn onze leerlingen eerder patiënt dan kind.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 4.810 (voor 276 leerlingen)

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl