20160123 OJKODoel project
Het doel van het onderzoek is het registreren, analyseren en interpreteren van de motorische ontwikkeling van kinderen met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB). Momenteel richt interventie bij deze doelgroep zich vaak op sensorische vaardigheden en communicatie, maar niet op de motoriek. De motoriek is echter een goed aanknopingspunt, omdat daarmee de mobiliteit en dus

de mogelijkheden tot het verkennen van de omgeving kunnen worden verbeterd, wat ook de ontwikkeling op andere gebieden ten goede komt. Het vergaren van kennis over de motorische ontwikkeling bij ZEVMB is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen ontwikkelen van goede diagnostische procedures en interventies gericht op de motoriek.

Verwachte resultaten
Doordat er sprake zal zijn van longitudinale gegevens over de ontwikkeling van kinderen met een grote ontwikkelingsvertraging wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in voorspellende factoren van motorische ontwikkeling bij deze kinderen. Het project levert hierdoor kennis over de motorische ontwikkeling op die direct door professionals zal worden toegepast bij het ondersteunen en stimuleren van de motorische ontwikkeling van kinderen en volwassenen met ZEVMB. De kennis wordt gebruikt om de ouders van kinderen met ZEVMB en de betrokken zorgverleners in de toekomst beter te kunnen informeren dan voorheen over de ontwikkeling van hun kind en hoe en wanneer die ontwikkeling optimaal gestimuleerd kan worden. Later worden de onderzoeksresultaten ook gebruikt voor het ontwikkelen en verbeteren van interventies gericht op de motoriek, met als doel een optimale ontwikkeling en participatie in de samenleving voor elk kind te realiseren.

Klik op de foto om de laatste nieuwsbrief te lezen over de voortgang van het OJKO project.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 9.404

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl