De Twijn 2017 vissen op het wad

Voor 18 klassen (233 leerlingen) van Onderwijscentrum de Twijn worden schoolkampen georganiseerd. De leeftijd van de leerlingen varieert van 6 t/m 18 jaar. De leerlingen hebben een lichamelijk, verstandelijke en meervoudige beperking. Deze beperkingen brengen extra kosten met zich mee zoals de kosten voor een aangepaste accommodatie, extra verpleging etc. Dit zijn de meerkosten waar het JKF Kinderfonds een bijdrage voor beschikbaar stelt.

 

Een schoolkamp zorgt ervoor dat er een (nog) betere binding tussen de leerlingen onderling en de leerkracht ontstaat. Doordat ieder op elkaar aangewezen is, kunnen er doorbraken ontstaan in de relatie en zelfredzaamheid van leerlingen. Door het ontbreken van schooltijden is dit een doorgaand proces. Daarnaast ontdekken leerlingen tijdens de (specifieke) kampen wat ze leuk vinden en draagt dit bij aan het vinden van een zinvolle (en structurele) vrijetijdsbesteding. 

Hieronder staan de doelstellingen die op leerling-niveau worden nagestreefd:
De leerling ontwikkelt een open en flexibele houding ten opzichte van de wereld om hem heen, mede in het kader van een leven lang leren.
De leerling leert zich (zelf)redzaam en weerbaar gedragen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten en leert samen te werken aan een taak of activiteit.
De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen. En leert daarbij respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen.
De leerling krijgt zicht op de eigen voorkeuren, interesses en toekomstwensen op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en goed burgerschap.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 23.305

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl