20180062 Lichtenbeek logoLeerlingen van Lichtenbeek die muziektherapie krijgen vanuit Klimmendaal geven een concert in samenwerking met twee gedegen muzikanten (slagwerk, gitaar en toetsen) voor medeleerlingen en personeel van Lichtenbeek. De muziektherapie betreft zowel blaastherapie als therapeutische ritmegroep (trommelaars).

 

De kinderen die muziektherapie (revalidatie) krijgen worden extra gestimuleerd door op een leuke manier hard te werken aan de gestelde therapeutische doelen.

Ze ervaren- en laten aan hun medeleerlingen en docenten zien - dat ze heel wat in hun mars hebben ondanks hun beperking. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. De kinderen ervaren bovendien wat muziek kan betekenen voor hun (vrije) tijdsbesteding.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 300

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl