20110094 TOAST CPHet doel van de studie was om door middel van TOAST-CP in een geblindeerd en gerandomiseerd onderzoek te onderzoeken of de maatschappelijke participatie van kinderen met CP vergoot kon worden door het verbeteren van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij het uitvoeren van activiteiten uit het dagelijks leven. De hypothese is dat de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen verbeterd kan worden door een verbetering van bimanuele vaardigheden in ADL, spel, vrije tijd en school als gevolg van het TOAST-CP programma.

 

Het belangrijkste succes is dat Kenniscentrum Adelante (KA) bij 30 kinderen TOAST-CP heeft gerealiseerd. Dit heeft veel energie en tijd gekost, maar de onderzoeksgroep is zeer tevreden dat dit behaald is. Daarnaast zijn de meeste therapeuten erg enthousiast over het programma, omdat het direct toepasbaar is gebleken in de centra. Verder blijkt uit de resultaten dat taak georiënteerde krachttraining voor de armen een zeer effectieve en zinvolle bijdrage gaat leveren voor de revalidatie.

Bijdrage JKF Kinderfonds in cofinanciering met KFA € 40.000

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl