20180065 Uniek SportenWheels2Sport is een mobiliteitsgarantie voor (startende) sporters met een handicap die sporthulpmiddelen voor hun mobiliteit nodig hebben om een sport te beoefenen. Dit betekent dat deze (startende) sporters door middel van laagdrempelige beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, de zogenaamde ‘sport-o-theek’, in staat gesteld worden om uit het brede aanbod van sporthulpmiddelen, een hulpmiddel tijdelijk tot hun beschikking te hebben om zo te ontdekken welke sport bij hen past.

Dit kan voor mensen zijn die voor het eerst sport beoefenen, maar ook voor mensen die van sport willen of moeten switchen (bijv. vanwege gezondheidsredenen). De minimale periode is een week, de maximale periode is 6 maanden. 

Een scala aan sportvoorzieningen zoals de zogenaamde court producten (tennisrolstoelen, basketbalrolstoelen etc.), fietsen (aankoppelbikes, handbikes), elektrische sportrolstoelen voor Ehockey, de racerunner en algemene sportrolstoelen is uit voorraad beschikbaar voor: uitleen aan particulieren.

De sporter krijgt een professioneel advies over de mogelijkheden en het gebruik van de voorziening. In een intake wordt het hulpmiddel aangemeten en af/ingesteld op de individuele wensen van de sporter. De sporter krijgt het best passende middel wat op voorraad is, de zogenaamde “best fit” oplossing. Daarna kan de sporter het hulpmiddel lenen, plaatsen op een locatie naar zijn/haar wens en gebruiken. Onderhoud en service zijn inbegrepen, tevens verzekering voor elektrische middelen. Het is mogelijk om meerdere producten na elkaar te gebruiken, zodat men kan ervaren wat de meest passende sport is voor een persoon. Afsluitend volgt een inname van het middel en een eventuele doorverwijzing.

Dit zal project zal een samenwerking zijn tussen Uniek Sporten regio Arnhem, Fonds Gehandicaptensport, Welzorg en de 10 aangesloten gemeenten (die het project uiteindelijk gaan dragen). Daarnaast is het uiteraard ook een samenwerking met het Johanna Kinderfonds en de Dullertstichting die het project mede mogelijk maken.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 4.975

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl