20150085 foto WIG

 De WIG (Werkgroep Integratie Gehandicapten) is een actieve Nijmeegse belangenorganisatie, die zich sinds 1972 inzet voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte, ongeacht leeftijd.


De WIG wil bijdragen aan gelijkwaardige sociale en maatschappelijke participatie van mensen met een (lichamelijke) functiebeperking, omdat deze groep nog steeds -puur op grond van hun beperking- wordt achtergesteld of buitengesloten. Dat doen zij middels belangenbehartiging op een breed terrein, door mensen met en zonder handicap, dit alles vanuit een positief-kritische grondhouding.


De WIG is trekker van Zelfregiecentrum Nijmegen. Dit is een samenwerkingsverband van vier belangenorganisaties. Naast de 'oude' taken (belangenbehartiging, informatie en advies en voorlichting op scholen), bieden zij nu ook trainingen en coaching aan gericht op het bevorderen van zelfregie van mensen met een beperking. Verder organiseren ze ontmoetingen en ondersteunen we zelfhulp- en lotgenotengroepen.

De WIG verwachtte 2 á 3 jong volwassen te bereiken met een lichamelijke handicap. Op basis hiervan was het toegekende bedrag bepaald. Het is goed gelukt de gewenste doelgroep te bereiken. Na het volgen van een starttraining hebben 20 deelnemers (van de 62 deelnemers die een starttraining hebben gevolgd) gekozen voor een specialisatie training tot trainer, co-trainer of coach.

Het delen van ervaringen was een succes. WIG heeft dikwijls gehoord: ”Had ik zelf maar met een ervaringsdeskundige kunnen praten toen het niet goed met me ging.” WIG merkte hoe enthousiast mensen waren dat deze opleidingskans geboden werd. Mensen gaven aan dat ze soms al jaren op zoek waren naar een dergelijk project.

Het is door dit project duidelijk geworden hoe graag mensen hun eigen ervaringen concreet en zinvol omzetten naar een steuntje in de rug voor een ander.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 3.000

 

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl