20180034 Euro ChessMytylschool Adelante organiseert in oktober een (schaak)werkweek in Praag voor 12 leerlingen. (Klik hier voor de site van deze schaakclub.) 

"Friends over Chess 2019 Praha" wordt georganiseerd om jongeren (met en zonder lichamelijke beperking uit verschillende Europese landen met elkaar op sportief en cultureel terrein in contact te brengen.

Dit project biedt een prachtig podium voor culturele uitwisseling, onderling begrip, solidariteit, Europese verbondenheid en fair play tussen schaakteams uit Europa.

Daarnaast is het een belangrijke stap in de emancipatie voor jongeren met een lichamelijke beperking die hier deelnemen aan een volwaardige en gelijkwaardige sport. Deze contacten moeten leiden tot een verbreding van de kennis van elkaars cultuur, leiden tot wederzijds begrip en een integratie tussen jongeren van de deelnemende lidstaten.
De werkweek "Friends over Chess 2019 Praha" heeft een sportieve en culturele pijler en wordt gedragen door de deelnemende jongeren, hun begeleiders en vele vrijwilligers. Acht dagen staan in het teken van gevarieerde activiteiten waarbij de jongeren elkaar leren kennen. Verder een internationaal schaaktoernooi, culturele excursies (het zgn. informele leren). 

Doel van het project
Uitwisseling tussen jongeren van lidstaten van de Europese Unie, waarbij jongeren met en zonder lichamelijke en/of visuele beperkingen via intercultureel leren en sportieve activiteiten (o.a. via beweegactiviteiten en de schaaksport) met elkaar kennismaken om zodoende de natuurlijke communicatie, solidariteit en integratie te stimuleren c.q. te realiseren. "Friends over Chess 2019 Praha" biedt zo een structureel platform voor jongeren met en zonder functiebeperkingen(en). De volgende competenties willen ze bij de jongeren ontwikkelen:
- Het bevorderen van de kennis van en waardering voor de culturele diversiteit onder Europese jongeren.
- Het bevorderen van een groeiproces vanuit orientatie naar kennismaking en vandaaruit verder naar sociaal contact/vriendschap onder Europese jongeren.
- Het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden van jongeren met en zonder lichamelijke beperking(en).
- Het bestrijden van uitsluiting van jongeren met een lichamelijke beperking en het bevorderen van de integratie onder Europese jongeren. Dit draagt bij tot een positieve beeldvorming onder de doelgroep.
- Het verbreden van de geografische horizon en het bevorderen van de mobiliteit van jongeren binnen Europa.
- Het stimuleren van sportdeelname, het vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde van jongeren (empowerment)
- Het ontwikkelen tot een verantwoord Europees burgerschap
- Het kunnen communiceren in minsten één 'vreemde' taal.

Internationalisering, over de grenzen heen kijken, horizon verbreden zijn belangrijke pijlers in het voortgezet speciaal onderwijs. Daartoe ondernemen verschillende groepen leerlingen met een fysieke beperking reizen naar het buitenland (ook rolstoelafhankelijke leerlingen vergroten hun mobiliteit). Sportactiviteiten met leeftijdgenoten (met en zonder beperking) vormt een uitdaging, een stimulans om ook datgene te doen wat 'gezonde' jongeren doen. Schaaksport (een levenslange vorm van vrijetijdsbesteding) is uitermate geschikt om op competitieve en recreatieve wijze met jongeren zonder fysieke beperking te spelen. De schaaksport biedt voor jongeren met en zonder lichamelijk beperking mogelijkheden om op gelijkwaardig niveau met elkaar te kunnen sporten.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met de Cornelia Stichting € 4.800

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl