Update!

uit de evaluatie is g20170120 logo mytylschoolebleken dat de eindreis op meerdere vlakken een succes is geweest. De leerlingen laten weten dat ze een onvergetelijke reis/ ervaring hebben gehad. Er wordt vastgesteld dat de beoogde doelen als integratie en het doorbreken van een sociaal isolement behaald zijn. Door de leerlingen in Londen veel vrijheid te geven, leren ze een stuk verantwoordelijkheid te dragen. Hierdoor is bij de leerlingen  ook duidelijk geworden dat ook zij met hun beperking zo'n enorme reis kunnen maken.

 

De Mytylschool is een school voor leerlingen met een lichamelijke handicap. Het VSO staat voor: Voorgezet Speciaal Onderwijs de doelgroep heeft een leeftijd tussen de 15 en 18 jaar. Met deze jongvolwassenen willen zij graag, in het laatste jaar van de Mytylschool, een eindreis naar Londen maken.

Door de fysieke beperkingen (er zijn leerlingen aangewezen op een elektrische rolstoel) is deze reis een flinke uitdaging voor zowel de jeugd als de begeleiding. 

Met dit project wil Mytylschool Eindhoven de volgende doelen bereiken:
- Vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- Mogelijkheden laten ervaren die je hebt met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, hierdoor zelfvertrouwen opbouwen
- Integratieproces verbeteren voor lichamelijk gehandicapten
- Sociaal isolement doorbreken
- Kennis nemen van andere culturen
- Het in de praktijk brengen van vakken als: Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, economie en sociale vaardigheden.
- De leerlingen ‘gelijk’ stellen aan het reguliere onderwijs
- Collectieve afsluiting van de middelbare schoolperiode
- Ontlasten van de thuissituatie

Het JKF Kinderfonds ondersteunt dit project door een bijdrage te leveren aan de meerkosten die de lichamelijke beperking van de leerlingen met zich meebrengen.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 3.750

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl