20180025 De Wijde Mantel

Het logeerhuis Q-Dreams biedt logeren met één-op-één begeleiding voor zeer zorgintensieve kinderen met een meervoudige beperking. Voor deze doelgroep is zeer beperkt logeeropvang beschikbaar. Het is de doelgroep die bij veel logeerhuizen en instellingen worden afgewezen omdat ze de intensieve één-op-één- zorg voor de kinderen niet kunnen leveren. Q-Dreams is er juist op gericht deze doelgroep een huiselijke plek te bieden.


Het logeerhuis is gevestigd in het kleinschalig wooninitiatief De Wijde Mantel waar 5 meervoudig beperkte kinderen samen met hun ouders wonen. Op dit moment heeft het logeerhuis 3 logeerplekken. Ze hebben de ruimte om uit te breiden naar 5 plekken. Om daarbij tegemoet te komen aan een doelgroep die ze nu niet kunnen bedienen willen ze graag twee afgesloten hoog-laag bedboxen aanschaffen. Het JKF Kinderfonds betaalt mee aan de aanschaf van deze bedboxen.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 3.100

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl