20160069 www wijzerProject
WWW Wijzer is een innovatieproject gekoppeld aan onderzoek, waarin een digiale tool wordt ontwikkeld die gezinnen met en kind met en lichamelijke beperking helpt in het exploreren, formuleren en prioriteren van hun informatie- en ondersteuningsnehoeften en hen helpt bij het zoeken naar opkossingen.

De WWW-Wijzer wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen ouders, zorgverleners, (informatie)technologen en onderzoekers, en wordt geëvalueerd middels ervaringen van ouders en implementatie in de kinderrevalidatie. Het project  bouwt voort op eerder onderzoek met ouders van kinderen met een beperking naar hun informatie- en ondersteuningsbehoeften (Navigatie in de Kinderrevalidatie, OBI; eindverslag in Bijlage 1) en sluit aan bij de ontwikkeling van een ErvaringsKennisCentrum door de BOSK samen met Zuyd Hogeschool.

 

WWW staat voor Wat, Waar, Wie: - Wat is je informatie - ondersteuningsbehoefte? (digitale checklist) - Waar kun je informatie daarover vinden? (verwijzingen naar websites, andere bronnen of (online) communities) - Wie kan je verder helpen bij het zoeken naar oplossingen? (bijvoorbeeld een zorgverlener of instantie)

Ouders kunnen zelf beslissen wanneer en met wie ze de tool gebruiken, bijvoorbeeld samen met partner of andere naasten ter voorbereiding op een gesprek met een zorgverlener, of gewoon tussendoor als er vragen opkomen. De tool kan hen ondersteunen in het exploreren, formuleren en prioriteren van hun informatie- en ondersteuningsbehoeften, en helpt hen bij het zoeken naar oplossingen. Informatie- en ondersteunings-behoeften die 'overblijven' kunnen dan met een zorgverlener worden besproken. Hierdoor kunnen ouders beter voorbereid en geïnformeerd naar het consult met de zorgverlener, waardoor het gesprek meer gefocust zal zijn op de relevante onderwerpen, en ouders en zorgverleners een meer gelijkwaardige rol in het consult kunnen vervullen. De tool is vanzelfsprekend ook bruikbaar buiten de consulten met zorgverleners om, maar zal in de evaluatiestudie worden geïmplementeerd in de kinderrevalidatie, gekoppeld aan een consult.

Resultaat
De web-based tool is ontwikkeld zoals was beschreven in de onderzoeksopzet. Het is een digitaal hulpmiddel geworden dat gezinnen met een kind met een lichamelijke beperking helpt hun informatie- en ondersteuningsbehoefte te exploreren, formuleren en prioriteren. De tool is door de ouders, die zijn betrokken bij de ontwikkeling, zeer gewaardeerd. Echter op groepsniveau zijn er geen verschillen geconstateerd tussen ouders die de WWW-wijzer wel hebben gebruikt en die ouders die dat niet hebben gedaan. Er is veel belangsteling voor deze digitale tool/werkwijze. Daarom wordt de WWW-wijzer nu ondergebracht in het Ervaringskenniscentrum (Sch)Ouders, een kenniscentrum waar niet alleen kennis wordt gedeeld, maar waar ouders ook ervaringskennis kunnen uitwisselen.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 24.000
Cofinanciering KFA € 12.000

 

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl