Je bent jong en je wilt wat vertellen! Voor kinderen die niet of moeilijk spreken is het vertellen van een verhaal een grote uitdaging. Het is ook iets wat zij niet of moeilijk doen.

Verhalen vertellen is belangrijk voor het ontwikkelen van creativiteit, taal-vertelvaardigheid, maar vooral ook voor persoonlijke ontwikkeling. Maar voor kinderen met een ernstige spraak- of taalstoornis is het moeilijk of niet communiceren. Daardoor maken ze weinig of geen contact met anderen. Vanaf heel jong leven ze in een sociaal isolement. Stichting Com in Beeld deed een aanvraag voor ondersteuning bij het ontwikkelen van een lespakket dat de zelfregie en maatschappelijke participatie vergroot van kinderen en jongeren met een communicatieve beperking, ten gevolge van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen en/of chronische ziekte. Door hun communicatieve beperking praten zij niet of nauwelijks.
Door het samen maken van films en ook samen naar de films te kijken en erover te praten kunnen ze met elkaar in contact komen. Zij krijgen door het filmen de kans om stoer mee te doen en meer regie te hebben in hun communicatie met anderen. Dit geeft hen misschien net het vertrouwen om meer te participeren en het gesprek aan te gaan met anderen, ook met betrekking tot werk en opleiding. Een mooie bijkomstigheid is dat zij het verhaal vertellen vanuit hun eigen perspectief.

Het ontwikkelen van een speelfilm bestaat uit verschillende onderdelen van mondelinge expressieve taal-vertelvaardigheid zoals: een verhaal verzinnen, een script schrijven, acteren met verbale en non-verbale communicatie (spraakcomuter, gebaren e.d.), filmen of regisseren, monteren en hun film presenteren in een echte bioscoop. Tijdens de productie van een speelfilm gaan 40 kinderen en jongeren die niet of nauwelijks spreken (de deelnemers) gezamenlijk aan de slag onder begeleiding van het filmproductiehuis Cam on Wheels. Cam on Wheels is een filmproductiehuis waar jongeren met en zonder beperking samen films maken onder begeleiding van een professionele filmmaker. Het gaat hierbij niet om de speelfilm als einddoel, maar het proces van "de Film maken" is het grote doel!

Het uitwerken van een fantasieverhaal, een speelfilm, wordt als lesmodule 'Hoe maak ik een speelfilm?...zonder stem?' voor mondelinge-expressieve taal-vertelvaardigheid voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en jongeren uitgewerkt. De 40 deelnemers, moeilijk of niet sprekende kinderen en jongeren, krijgen in dit proces verschillende rollen (van cameraman/-vrouw, editor, regisseur en schrijver, tot acteur of actrice), maar hebben allemaal een hoofdrol.

Het JKF Kinderfonds zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar met lichamelijke beperkingen. Ook voor hen is het zich kunnen uiten en hun verhaal te kunnen delen erg belangrijk. Daarom draagt het JKF Kinderfonds graag bij aan het project 'Hoe maak je een film? ... zonder stem?  van Stichting Com in Beeld.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl