Dat is één van de conclusies uit het onderzoek dat de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) verrichtte in opdracht van Stichting SailWise.

SailWise is een organisatie die watersportactiviteiten mogelijk maakt voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking.
Het SailWise-aanbod wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd. Dat blijkt zowel uit de enquête die SailWise jaarlijks afneemt, als uit de verhalen van de deelnemers. Maar wat is nu precies de meerwaarde van deelname aan de watersportactiviteiten van SailWise? Met die vraag benaderde SailWise de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research. Daarbij werd speciale aandacht gevraagd voor revalidanten en jongeren met een beperking (16 tot 30 jaar), voor een belangrijk deel de doelgroep van het JKF Kinderfonds.

Uit het onderzoek blijkt dat deelname aan watersportactiviteiten van Stichting SailWise meer oplevert dan een onvergetelijke vakantie: er zijn positieve invloeden op het gebied van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, stressbestendigheid en het accepteren en weer opnieuw leren kennen van het eigen lichaam. De bijdrage van de vrijwilligers is daarbij van essentieel belang.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:

 1. Stichting Sailwise speelt goed in op de diversiteit in achtergrond en behoeftes van de verschillende deelnemers.
 2. Deelname aan watersportactiviteiten bij Stichting SailWise is méér dan alleen ‘een onvergetelijke vakantie’. Deze meerwaarde blijkt uit de positieve invloeden op onder
  meer zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, stressbestendigheid en het accepteren en weer opnieuw leren kennen van het eigen lichaam.
 3. De bijdrage van de vrijwilligers is van essentieel belang voor de (positieve) ervaringen die de deelnemers ondervinden. Daarbij refereren zowel deelnemers als vrijwilligers aan de ‘unieke SailWise-aanpak’. Daarmee bedoelen ze de informele en relaxte sfeer waarin alles mogelijk is, geen betutteling, een sfeer waarin iedereen betrokken is bij besluitvorming en bij taken die uitgevoerd moeten worden. Deelnemers waarderen de gelijkwaardige positie van deelnemer en vrijwilliger. De deelnemers kunnen hierdoor hun grenzen verleggen. Ze hebben het gevoel samen op avontuur te zijn.
 4. De meerwaarde van deelname aan watersportactiviteiten blijkt het grootst bij:
  • revalidanten aan het einde van het (klinische) revalidatietraject;
  • mensen die in de eigen omgeving onvoldoende uitgedaagd worden;
  • jongeren die bezig zijn hun mogelijkheden te verkennen.
 5. Politieke ontwikkelingen, zoals decentralisatie in de zorg en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (in relatie tot vrijwilligerswerk), kunnen deelname aan sport en actieve vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking in de weg zitten. Stichting SailWise zou daarom het belang van hun activiteiten voor deze doelgroep nadrukkelijker onder de aandacht van de politiek moeten brengen.
 6. De subonderzoeken uit dit project dragen bij aan de wetenschappelijke ontsluiting van onderzoek in brede zin naar de impact van sport en actieve vrijetijdsbesteding op mensen met een beperking.

De onderzoeksresultaten werden 16 november jl. gepresenteerd tijdens een minisymposium dat SailWise organiseerde in Amsterdam. Op deze bijeenkomst werd ook het Wetenschapswinkelrapport 337 aangeboden aan Stichting SailWise.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl