5-4-2017 Geschreven door stagiaire Sem Wanders van Mariëndael.

Stichting Tweede Thuis In Altena is bezig met het bouwen van een huis voor lichamelijke- en geestelijke gehandicapten. Dat kost natuurlijk veel geld. Ze hebben het JKF Kinderfonds gevraagd of ze willen helpen en dat willen ze wel!

De acht bewoners met een beperking wonen langdurig in een speciaal huis, wat lijkt op een zelfstandige gezinssituatie, dat huis is oud, dus de stichting besloot een nieuw huis te bouwen. Dat is voor de bewoners een grote verbetering.

De inrichting vraagt maatwerk en is daarmee prijzig, daardoor kunnen ze het niet alleen betalen. Stichting Tweede Thuis In Altena heeft de zorginstelling zo kwalitatief mogelijk gemaakt, dus willen ze die kwaliteit ook in het nieuwe huis hebben. Het JKF Kinderfonds gaat een gift geven voor de inrichting van de woonkamer.

De huisouders die de stichting dragen en gezamenlijk voor de continuïteit en huiselijkheid borgen, waarin de zorg plaatsvindt in plaats dat vaak de zorg alleen het uitgangspunt is.

Het feit dat de huisouders het hart van het woonhuis voor de bewoners vormt, is een nieuw concept binnen de hulpverlening. Dus kan de met recht spreken van een tweede thuis.

Acht jaar geleden is de stichting Het Tweede Thuis In Altena met betrokken ouders een initiatief begonnen omdat ze wensten dat hun, maar ook andermans, kinderen met een beperking blijvend en duurzaam een tweede thuis verdienen. Dus dit is zeker een geweldig goed doel!

Doel voor dit project is:

Het duurzaam realiseren van het Tweede Thuis In Altena, waar 8 jonge bewoners met een beperking op zo zelfstandig, huiselijk en normaal mogelijk wonen in een gewone straat. Waarbij de huisouders de het Tweede Thuis runnen intensief samenwerken met de ouders en andere belangrijke personen van de bewoners en ondersteund worden door een groep vrijwilligers.

Tweede Thuis In Altena

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl