Kinderen en jongeren onbeperkt in beweging!

Eind 2014 diende Sportclub Doesburg een projectplan in voor 'Doesburg Uniek in Beweging'. Doel was om, met de samenwerkingspartners binnen het project, een stimuleringsprogramma op te zetten om kinderen met een beperking duurzaam aan het sporten te krijgen. Hiermee richtten zij zich op de bevordering van de gezondheid en de participatie van de doelgroep.

Kinderen enlogo uniek in beweging jongeren maken kennis met sporten en bewegen. De keuze om wel of niet te gaan of blijven sporten wordt beïnvloed door factoren als ouders, financiële middelen, interesses, talent, sportaccommodaties, maar ook een achterstand of beperking is een belangrijk factor op basis waarvan kinderen en jongeren niet sporten of vroegtijdig afhaken.

Sportclub Doesburg biedt een breed aanbod aan sporten: voetbal, gymnastiek, handbal, dans, judo, turnen, atletiek, fitness en zwemmen. De organisatie gebruikt de methode 'de Sportkanjerclub', waarbij het doel is dat kinderen zelfvertrouwen, assertiviteit, teamspirit en zelfstandigheid ontwikkelen. Kinderen leren sporten onder begeleiding van deskundige trainers en doen hierdoor sportieve, sociale en communicatieve vaardigheden op.

Zij leren sporten met elkaar en zich aanpassen aan sporten in groepsverband. De kinderen doen de benodigde vaardigheden op om zich te redden bij een reguliere sportvereniging of eventueel in een aangepast team. De trainers gaan met de kinderen op zoek naar een club waar zij kunnen sporten op hun eigen niveau zonder zich een uitzondering te voelen. Reguliere sportverenigingen worden intensief ondersteund om structureel plek te kunnen bieden aan kinderen met een beperking. Alle samenwerkingspartners verbinden zich langjarig aan het project.

Er was in de gemeenten waar Uniek in Beweging aan de slag wilde weinig tot geen passend en gespecificeerd sportaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking. Vanuit de doelgroep kwam sterk de vraag naar voren dat er behoefte was om te (leren) sporten in de eigen omgeving. De samenwerkingspartners van Uniek In Beweging wilden de handen ineenslaan om kinderen en jongeren met een beperking of achterstand een plek bieden waar zij op basis van maatwerk konden leren sporten om uiteindelijk binnen het (reguliere) verenigingsleven een plek te vinden waar zij zich veilig voelden en naar vermogen en duurzaam kuonden blijven sporten.

Inmiddels is het de voortgang van het project geborgd door de oprichting van Stichting Uniek in Beweging.

Het JKF Kinderfonds stelde een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor de aanschaf van sport- en spelmateriaal, omdat het belangrijk is dat kinderen met een lichamelijke beperking gewoon kunnen sporten.

 

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl