Racerunner in beweging

Het VU Medisch Centrum voerde het project 'Racerunner in beweging' uit. Doel van het project was het gebruik van de racerunner in Nederland verder te stimuleren en kennis over de racerunner te bundelen, verspreiden en gemakkelijk toegankelijk te maken.

Het project is een vervolg op het eerdere, mede door het JKF Kinderfonds ondersteunde, project 'De RaceRunner'.

Een racerunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. De racerunner is geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep (ernstig beperkte) kinderen is dit in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Vaak is hun handfunctie zo ernstig aangedaan dat zij bijvoorbeeld geen rolstoelsporten kunnen beoefenen. De racerunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of verbeteren en bij een sportactiviteit te participeren.

Om het doel van het project te bereiken werden er 10 workshops georganiseerd voor mytylscholen en kinderrevalidatiecentra door heel Nederland. Voor deze workshops werden professionals van de centra, maar ook ouders en trainers van atletiekverenigingen in de betreffende regio uitgenodigd, zodat direct de juiste netwerken konden ontstaan. Middels de workshops zijn in totaal 206 deelnemers bereikt, waarvan 47 kinderen en 159 volwassenen (ouders, therapeuten, atletiekverenigingen en andere belangstellenden). Het indirecte bereik van kinderen middels de workshops is echter veel groter geweest. Na elke workshop kreeg de desbetreffende instelling meerdere racerunners in bruikleen om uit te kunnen proberen met hun leerlingen. Dit heeft er voor gezorgd dat veel meer dan alleen de bij de workshop aanwezige kinderen kennis hebben kunnen maken met de racerunner, en dat de hele instelling er mee in aanraking is gekomen.

Daarnaast was het racerunnerteam desgevraagd met een of meerdere racerunners aanwezig bij sportevenementen, zoals bv. sportdagen voor de doelgroep. Tevens heeft het racerunnerteam veelvuldig overleg gepleegd met organisaties zoals Onbeperkt Sportief en Wheels2Sport.

Alle informatie over en ervaringen met de racerunner werden centraal door het racerunnerteam verzameld en weer gedeeld met anderen, zoals ouders en professionals. Zo zijn er vijf nieuwsbrieven verstuurd, verslagen en hand-outs ontwikkeld en o.a. op de website geplaatst. Er is een Facebook pagina gestart waarop o.a. evenementen worden aangekondigd. Ook zijn er verschillende artikelen geschreven, zoals voor Keypoint en BOSK magazine en een wetenschappelijk artikel voor Physical & Occupational Therapy in Pediatrics.

Het JKF Kinderfonds zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongvolwassenen tot 30 jaar met lichamelijke beperkingen, door het financieel ondersteunen van onderzoek en projecten die bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat zij autonoom kunnen participeren in de maatschappij.

Met het oog op deze doelstelling heeft het JKF graag bijgedragen aan het onderzoek van het VUMC. Het project is mede ondersteund door de Cornelia-Stichting te Beetsterzwaag.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl