Onderzoek afgerond

Erasmus Medisch Centrum, afdeling Revalidatie-geneeskunde, deed onderzoek naar het bevorderen van lichamelijke activiteit bij mensen met een subacute dwarslaesie.

Over het algemeen hebben mensen met een dwarslaesie een inactieve leefstijl. Het bevorderen van lichamelijke activiteit is erg belangrijk, omdat bekend is dat meer bewegen bijdraagt aan een betere gezondheid.

Het eerste doel van het onderzoek was het bestuderen van de toegevoegde waarde van een programma om bewegen te stimuleren. Dit als aanvulling op de reguliere revalidatie en handbike-training voor mensen met een subacute dwarslaesie.

Het onderzoek werd uitgevoerd in vier Nederlandse revalidatiecentra. Er deden 45 mensen met een subacute dwarslaesie aan mee, gerandomiseerd in twee groepen (een onderzoeksgroep en een controlegroep). De twee groepen kregen beide reguliere revalidatie inclusief een handbike trainingsprogramma. Alleen de interventiegroep kreeg daarnaast ook een beweeg-stimuleringsprogramma, bestaande uit 13 individuele sessies. Het programma startte twee maanden voor ontslag uit het revalidatiecentrum, duurde tot zes maanden na ontslag en werd verzorgd door een fysiotherapeut of ergotherapeut.

De primaire uitkomstmaat van deze studie was objectief gemeten lichamelijke activiteit. Daarnaast zijn gezondheidsgerelateerde uitkomsten gemeten, waaronder body mass index (BMI) en lipiden profiel. Ook zijn particitatie en kwaliteit van leven gemeten met vragenlijsten. Metingen vonden plaats bij aanvang van de studie (2 maanden voor ontslag), met klinisch ontslag, 6 maanden na klinisch ontslag en 1 jaar na klinisch ontslag.

Door toevoeging van het beweegstimuleringsprogramma waren mensen een half jaar na ontslag van klinische revalidaite 50% meer lichamelijk actief in de rolstoel en handbike. Dit effect bleef behouden tot een jaar na ontslag. Bovendien werden duidelijke effecten gevonden op gezondheidsgerelateerde uitkomstmaten en op partipatie.

Het beweegstimuleringsprogramma was effectief in het bewerkstelligen van een gedragsverandering naar een meer actieve leefstijl bij mensen met een subacute dwarslaesie. Op basis van de resultaten adviseren de onderzoekers dit programma op te nemen in de reguliere revalidatie van mensen met een dwarslaesie.

De studie heeft een proefschrift opgeleverd, een Nederlandstalige wetenschappelijke publicatie, 8 Engelstalige publicaties en gedurende de studie zijn 20 mondelinge presentaties gehouden, zowel nationaal als internationaal.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl