Therapeutisch speelgoed voor gehandicapte kinderen

Universiteit Maastricht heeft een prototype ontwikkeld voor therapeutisch speelgoed dat gebruikt kan worden door kinderen met een verminderde arm-/handfunctie.

Het speelgoed geeft deze kinderen de mogelijkheid om op een leuke manier succesvol te oefenen om zodoende toe te werken naar het verkrijgen van meer zelfstandigheid.

In Nederland leven duizenden kinderen die weinig tot geen coördinatie hebben over hun arm en/of hand. Dit betekent dat zij problemen hebben bij veel voorkomende dagdagelijkse handelingen, zoals het optillen van een beker, het aantrekken van een trui, het dichtritsen van een jas of het hanteren van bestek bij een maaltijd. Tijdens de revalidatie worden deze handelingen op kracht en precisie geoefend. Directe en positieve feedback, in combinatie met hoe lang een kind traint, is dan een belangrijke voorspeller van resultaat. Echter, bij de beperking van inzetbaarheid van de hand/arm gaat het uitvoeren van deze taken gepaard met mislukkingen, negatieve feedback en een gering aantal pogingen.
Daarom wilde Universiteit Maastricht een speelgoed ontwikkelen dat er voor zorgt dat er een efficiëntieslag gemaakt kan worden ten aanzien van het aantal patiënten, de effectiviteit van de behandeling en verschillende toepassingen van het speelgoed.

Er werd een prototype ontwikkeld waarmee kinderen met een handicap tijdens therapie en thuis dagelijks manuele vaardigheden konden oefenen. Hierbij werd het principe van 'serious gaming' gebruikt om het speelgoed aantrekkelijk te maken en controleerbaar voor de therapeut.
Er is een pilot gerealiseerd met een prototype drinkbeker met een ingebouwde bewegingsregistratie. Ook is er een prototype gebouwd voor het hanteren van bestek. Tot slot zijn bijpassende software en gaming mogelijkheden ontwikkeld om zowel de motivatie voor het kind als ook de therapeutische precisie in te bouwen. Hiermee kan met instelbare eenheden de precisie van de taak, de snelheid waarmee de taak uitgevoerd wordt als ook de kracht ingesteld worden door de therapeut, waardoor elke oefening een therapeutisch doel kan krijgen.

Dit heeft geleid tot een concreet product met spelvarianten, dat toepasbaar is en nu door middel van verder onderzoezk naar effect onderzocht gaat worden bij kinderen met een handicap.
Tevens worden zowel gaming mogelijkheden voor de vorkhantering als het hanteren van een beker gerealiseerd in in het onderzoek meegenomen.
Daarna wordt het product aangeboden voor revalidatie.
Een presentatie van het product en waarop het product en de gaming te zien is vindt u op youtube

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl