Op wereldgehandicaptendag hebben onze JKF Music Kids onder leiding van muziektherapeut Alex Hanssen opgetreden in het NS Station Arnhem Centraal. Ze kregen hierbij begeleiding op de piano van Erik. Onze stagiaire van Het Westeraam deelde attenties uit aan het publiek en de crew van CamOnWheels heeft het geheel in dit filmpje vastgelegd.

Alle leerlingen van School Lyndensteyn konden ook dit jaar weer genieten van schoolreisjes en schoolkampen door hulp van vrijwilligers, verpleegkundigen en extra personeel. Het zijn  onvergetelijke belevenissen geworden voor de leerlingen. Elke keer valt het weer op dat de leerlingen in een andere omgeving dan school, weer verrassende en ontroerende prestaties laten zien.

20140120 De GroeifabriekHet project De Groeifabriek is onlangs met succes afgerond. De Groeifabriek wordt door de deelnemers positief geëvalueerd en heeft positieve effecten op het verbeteren van doorzettingsvermogen en verminderen van aandachtsproblemen, internaliserende gedragsproblemen en totale gedragsproblemen van jongeren met een LVB en bijkomende fysieke en/ of psychiatrische problematiek. 

Klik op de foto voor meer informatie over dit project.

Bijdrage JKF Kinderfonds in cofinanciering met KFA € 35.984 

ADL-TTD is een lopend project van het JKF Kinderfonds, er is inmiddels al een filmpje beschikbaar dat we u graag willen laten zien. Klik op de foto om het filmpje te starten:

ADL TTD

logo 380Om de kracht van onze doelgroep (kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking) goed onder de aandacht te brengen treden onze JKF Music Kids op tijdens de Wereld Gehandicaptendag op maandag 3 december van 16.00 tot 18.00 uur in de hal van NS Station Arnhem CS. Dit optreden wordt gefilmd door ons JKF Vlogteam.

20170015 NAH boekje voor onderwijsHeliomare Onderwijs heeft  - in samenwerking met de landelijke werkgroep Hersenletsel en Jeugd - het bestaande onderwijsprotocol uit 2013 voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) geupdate en gebruiksvriendelijker gemaakt.

20180066 Zomer Muziek SpektakelHet Zomer Muziek Spektakel (ZMS) wordt georganiseerd ter ere van het 105-jarig bestaan van het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. Het ZMS is een evenement georganiseerd door studenten met de bedoeling om 1.300 verstandelijk en lichamelijk gehandicapte mensen en 150 begeleiders een fantastische dag te laten beleven.

Instagram

Youtube

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl