Logo Heuff de ZeeuwStichting Heuff de Zeeuw heeft een deel van haar vermogen ondergebracht in een fonds op naam bij het JKF Kinderfonds, het fonds Heuff de Zeeuw genaamd. Dit fonds kent als doelstelling het financieel ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek en projecten die de kwaliteit van leven verbeteren van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking.

20190046 skikampen de Twijn 2020Meestal schrijven we (JKF) een artikel naar aanleiding van een eindverantwoording die we aangeleverd krijgen van onze aanvragers. Ditmaal hebben we echter zulke mooie reacties ontvangen van de ouders, dat we dit graag (met toestemming van de ouders) met jullie willen delen. Een filmpje van het CP skikamp en de StoerWinterWeek kun je bekijken door op de bovenste foto te klikken.

20110035 Intrathecal baclofen treatment in dystonic CPHet VUMC heeft het project inmiddels succesvol afgerond. Het resultaat kunt u hier lezen.

20170116 INZETAls tiener word je steeds zelfstandiger. Je wilt steeds meer je eigen leven leiden, met meer verantwoordelijkheid. Hierbij krijg je echter nog veel hulp van anderen. Het liefst wil je jouw leven meer zelf bepalen, plannen en organiseren. En daarbij minder afhankelijk hoeven zijn van anderen. 

INZET staat voor INtensieve ZElfstandigheidsTraining. Gedurende 15 dagen gaan de jongeren intensief met hun doelen aan de slag en wordt er geleerd door dingen gewoon te doen. Ze ontdekken dat veel mogelijk is, dat je zelf meer kunt dan je denkt. Het belangrijkste motto van Adelante is:

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan” (Pippi Langkous)

Klik op de foto hiernaast om de brochure over dit project van Adelante te bekijken.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 30.000

 

20200012 SailwiseSailwise organiseert in mei, juni en september 2020 weer leuke watersportvakanties voor 133 leerlingen van mytylscholen De Twijn, Lyndensteyn, Ariane de Ranitz, De Brug en Viktor F.

Het JKF Kinderfonds betaalt samen met FON Heuff de Zeeuw de meerkosten van deze schoolreisjes. Meerkosten zijn de extra kosten die gemaakt worden in verband met de lichamelijke beperking van onze doelgroep. Je kunt hierbij denken aan de inhuur van veplegend personeel, maar ook de extra kosten voor de huur van de aangepaste accommodaties en schepen van Sailwise. De (ouders van de) leerlingen betalen zelf een eigen bijdrage voor het schoolreisje, net zoals op een reguliere school gebruikelijk is.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met FON Heuff de Zeeuw € 5.000

20200014 Logo CP netStichting CP-Net organiseert in maart een netwerkdag voor ongeveer 100 professionals van 29 revalidatie-locaties uit heel Nederland. Ook ervaringsdeskundigen (mensen met Cerebrale Parese (CP)) en/ of hun ouders zijn vertegenwoordigd.
De professionals zijn vertegenwoordigers van de multidisciplinaire teams die werken in de verschillende instellingen. Dit zijn onder andere revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en orthopedagogen. Ze werken samen aan verschillende onderwerpen en het implementeren van kennis met als doel ‘Betere zorg voor mensen met CP’. De kennis die de deelnemers opdoen en uitwisselen, verspreiden ze bij thuiskomst weer in hun eigen behandelteams. Door samen te werken kan op een efficiëntere wijze meer kwaliteit van zorg gerealiseerd worden.  

20190065 Mooi Leven Huis

Ouders van 27 jongeren met een meervoudige of verstandelijke beperking willen een Mooi Leven Huis realiseren, waarbij naast wonen ook betekenisvolle tijdsbesteding wordt geboden. Veel bewoners hebben naast een meervoudige beperking ook een (vorm van) spasme. Enkele bewoners hebben ook een visuele en auditieve beperking. De combinatie van deze beperkingen zorgt voor een grote mate van zorgcomplexiteit.

Instagram

Youtube

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl