kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
JKF
JKF

Euro-Chess: Friends beyond Borders

Door het organiseren van Euro-Chess 2016, een internationaal schaaktoernooi, wil Adelante Mytylschool jongeren met en zonder beperking uit
zeven verschillende Europese landen op competitieve en recreatieve wijze via de schaaksport met elkaar in contact brengen.
Adelante Mytylschool werkt samen met de Euro-Chess Foundation (ECF).

Optreden JKF Music Kids!

Ze waren er klaar voor, de JKF Music Kids onder de bezielende leiding van Alex Hanssen. Voor hun optreden in Rozet Arnhem ter gelegenheid van de negende Wereld Gehandicapten Dag op 3 december jl.

Onderzoeksprogramma ontwikkeling orthese

In 2007 is er tijdens het Duchenne congres in het Olympisch stadion in Amsterdam gediscussieerd over de vraag hoe kwaliteit van leven van mensen met een spieraandoening met behulp van technologie verbeterd zou kunnen worden. Uit de discussie bleek dat het kunnen blijven gebruiken van de eigen armfuncties zonder een stigmatiserend hulpmiddel hieraan een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren. Met een rolstoel is het mogelijk jezelf te verplaatsten, maar wanneer je je armen niet meer kunt bewegen word je in sterke mate beperkt in je onafhankelijkheid en in je participatie in het sociale leven.

Stiching BES organiseerde rolstoeldanswedstrijd

Stichting Bewegen en Sport voor mensen met een functiebeperking ontving een bijdrage van het JKF Kinderfonds voor de organisatie van de Showdance rolstoeldanswedstrijd op 21 mei 2016 in de Sporthal te Meerlo.

Racerunner in beweging

Het VU Medisch Centrum voerde het project 'Racerunner in beweging' uit. Doel van het project was het gebruik van de racerunner in Nederland verder te stimuleren en kennis over de racerunner te bundelen, verspreiden en gemakkelijk toegankelijk te maken.

Onderzoek afgerond

Erasmus Medisch Centrum, afdeling Revalidatie-geneeskunde, deed onderzoek naar het bevorderen van lichamelijke activiteit bij mensen met een subacute dwarslaesie.

Therapeutisch speelgoed voor gehandicapte kinderen

Universiteit Maastricht heeft een prototype ontwikkeld voor therapeutisch speelgoed dat gebruikt kan worden door kinderen met een verminderde arm-/handfunctie.

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl