kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
kinderen met een lichamelijke beperking steunen wij
JKF
JKF

20160069 www wijzerProject
WWW Wijzer is een innovatieproject gekoppeld aan onderzoek, waarin een digiale tool wordt ontwikkeld die gezinnen met en kind met en lichamelijke beperking helpt in het exploreren, formuleren en prioriteren van hun informatie- en ondersteuningsnehoeften en hen helpt bij het zoeken naar opkossingen.

De WWW-Wijzer wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen ouders, zorgverleners, (informatie)technologen en onderzoekers, en wordt geëvalueerd middels ervaringen van ouders en implementatie in de kinderrevalidatie. Het project  bouwt voort op eerder onderzoek met ouders van kinderen met een beperking naar hun informatie- en ondersteuningsbehoeften (Navigatie in de Kinderrevalidatie, OBI; eindverslag in Bijlage 1) en sluit aan bij de ontwikkeling van een ErvaringsKennisCentrum door de BOSK samen met Zuyd Hogeschool.

20160022 ErasmusProject
In dit project wil het Erasmus MC een eerste stap maken in het in kaart brengen van de kwaliteit van leven in bij aangeboren voetafwijkingen. Om dit te kunnen doen, wordt gebruik gemaakt onder andere van een vragenlijst die speciaal ontwikkeld en gevalideerd is voor kinderen met voetklachten. Echter, deze vragenlijst was alleen in het Engels beschikbaar en dus nog niet te gebruiken in de Nederlandse populatie. Om dit mogelijk te maken, zal als eerste deelproject van dit onderzoeksproject, deze vragenlijst vertaald worden in de Nederlandse taal en gevalideerd worden. Met behulp van deze vragenlijst worden daarna de klachten en problemen van kinderen met aangeboren voetafwijkingen in kaart gebracht. Is voetfunctie een belangrijke beperking in deze groep kinderen of is het uiterlijk van de voet dat een groter probleem vormt? Met het antwoord op deze vragen hoopt men de begeleiding en eventueel behandeling in de toekomst te verbeteren.

20180013 eftelingJaarlijks organiseert Mytylschool de Brug voor de meeste groepen een schoolreisje of werkweek. Deze hebben allemaal een overwegend educatieve functie naast het stimuleren van zelfstandigheid en het nemen van initiatief. De werkweken en schoolreisjes vinden tussen 29 maart en 30 november 2018 plaats.

Er gaan dit jaar in totaal 281 leerlingen mee. Er zijn schoolreisjes naar Diergaarde Blijdorp, Ouwehands Dierenpark, Plaswijckpark, de Efteling en het Openluchtmuseum in Arnhem. Daarnaast zijn er woontrainingen (schoolkampen) en werkweken bij Stichting BIO in Arnhem, naar De Biestheuvel, Keulen en Parijs, Oostvoorne, Londen en Loon op Zand/ Suikerberg.

JKF Kinderfonds ondersteunt deze uitstapjes door de meerkosten te betalen. Ouders en school dragen zelf uiteraard ook bij.

Bijdrage JKF Kinderfonds € 6.500

20170119 NSOHet Bijzonder Concert "Durf te dromen!" bestaat uit twee onderdelen: het geven van twee korte concerten op het revalidatiecentrum voor de leerlingen van mytylschool De Brug en het geven van een concert in de Doelen in samenwerking met MBMM.

Stichting het Nederlands Studenten Orkest (NSO) wil kinderen met een ernstige fysieke beperking de kans geven om in aanraking te komen met jonge mensen die een muziekinstrument bespelen in een voltallig symfonieorkest. Deze kinderen volgen onderwijs aan mytylschool De Brug, gehuisvest in revalidatiecentrum Rijndam. Omdat het voor veel kinderen lastig is om naar een concertzaal te gaan, velen van hen zitten in een aangepaste rolstoel, heeft het NSO besloten om met het voltallige orkest naar het revalidatiecentrum toe te gaan en daar twee korte concerten te geven en de kinderen kennis te laten maken met de muziekinstrumenten uit een symfonieorkest.

20180004 Heliolympics

Opnieuw staat Heliomare 7 dagen lang in het teken van de winterspelen, tijdens de officiële Olympische en paralympische winterspelen in Zuid Korea. Na de successen van de Heliolympics 2012, 2014 en 2016, organiseren ze nu de wintereditie van februari 2018!

Kinderen, jongeren en volwassenen gaan met elkaar, met de elementen en bovenal met zichzelf de strijd aan……. Wat kan ik, hoe verleg ik mijn grenzen, waar heb ik hulp bij nodig om toch een wintersport te beoefenen ondanks mijn handicap.

20160095 foto SdlM

Kinderen van scholen voor speciaal onderwijs hebben samen met Introdans een fantastische voorstelling neergezet in de uitverkochte schouwburg Amphion te Doetinchem.

Het publiek werd al dansend meegenomen in het bereiden en eten van een maaltijd en alles wat daarbij hoort. Het publiek trakteerde de dansers na afloop op een daverend applaus. 

Bijdrage JKF Kinderfonds € 35.000

20150026 foto voor elkaarBOSK (vereniging van mensen met een lichamelijke handicap), Zuyd Hogeschool (autonomie en participatie van chronisch zieken & lectoraat data intelligence) en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie) hebben het project 'Voor Elkaar' met succes afgerond. 

Youtube

 

Instagram

Facebook

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl