20110094 TOAST CPHet doel van de studie was om door middel van TOAST-CP in een geblindeerd en gerandomiseerd onderzoek te onderzoeken of de maatschappelijke participatie van kinderen met CP vergoot kon worden door het verbeteren van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij het uitvoeren van activiteiten uit het dagelijks leven. De hypothese is dat de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen verbeterd kan worden door een verbetering van bimanuele vaardigheden in ADL, spel, vrije tijd en school als gevolg van het TOAST-CP programma.

20180065 Uniek SportenWheels2Sport is een mobiliteitsgarantie voor (startende) sporters met een handicap die sporthulpmiddelen voor hun mobiliteit nodig hebben om een sport te beoefenen. Dit betekent dat deze (startende) sporters door middel van laagdrempelige beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, de zogenaamde ‘sport-o-theek’, in staat gesteld worden om uit het brede aanbod van sporthulpmiddelen, een hulpmiddel tijdelijk tot hun beschikking te hebben om zo te ontdekken welke sport bij hen past.

20180005 Schoolkamp 420180005 Schoolkamp 320180005 schoollkamp 120180005 Schoolkamp 2
 
 
 
Leerlingen van Onderwijscentrum De Twijn hebben veel plezier gehad tijdens de schoolreizen en schoolkampen in 2018.
Mogelijk gemaakt door een bijdrage voor de meerkosten (extra kosten i.v.m. extra zorg en/ of vervoer) door het JKF Kinderfonds.
 
Klik op de foto's om de filmpjes te bekijken van deze schoolkampen.
 
Bijdrage JKF Kinderfonds € 18.041

Op wereldgehandicaptendag hebben onze JKF Music Kids onder leiding van muziektherapeut Alex Hanssen opgetreden in het NS Station Arnhem Centraal. Ze kregen hierbij begeleiding op de piano van Erik. Onze stagiaire van Het Westeraam deelde attenties uit aan het publiek en de crew van CamOnWheels heeft het geheel in dit filmpje vastgelegd.

Alle leerlingen van School Lyndensteyn konden ook dit jaar weer genieten van schoolreisjes en schoolkampen door hulp van vrijwilligers, verpleegkundigen en extra personeel. Het zijn  onvergetelijke belevenissen geworden voor de leerlingen. Elke keer valt het weer op dat de leerlingen in een andere omgeving dan school, weer verrassende en ontroerende prestaties laten zien.

20140120 De GroeifabriekHet project De Groeifabriek is onlangs met succes afgerond. De Groeifabriek wordt door de deelnemers positief geëvalueerd en heeft positieve effecten op het verbeteren van doorzettingsvermogen en verminderen van aandachtsproblemen, internaliserende gedragsproblemen en totale gedragsproblemen van jongeren met een LVB en bijkomende fysieke en/ of psychiatrische problematiek. 

Klik op de foto voor meer informatie over dit project.

Bijdrage JKF Kinderfonds in cofinanciering met KFA € 35.984 

ADL-TTD is een lopend project van het JKF Kinderfonds, er is inmiddels al een filmpje beschikbaar dat we u graag willen laten zien. Klik op de foto om het filmpje te starten:

ADL TTD

Instagram

Youtube

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email:projecten@jkfkinderfonds.nl